©RV - Mantelzorg

Voorstel om mantelzorgpremie uit te breiden weggestemd door schepencollege

Dat extra zorg veel geld kost, is voor velen geen geheim. Om die reden kent de stad Ninove een mantelzorgpremie toe aan mantelzorgers van inwonende zorgbehoevende ouderen.

Helaas vallen met het huidige reglement net heel wat mantelzorgers van zorgbehoevenden uit de boot, omdat de zorggraad niet zwaar genoeg is en/of de het pensioen van de oudere te hoog is.

Om die reden heeft Forza Ninove -gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Ilse Malfroot tijdens de laatste gemeenteraad voorgesteld om het reglement te wijzigen en de mantelzorgpremie toe te kennen  aan de mantelzorger van de inwonende zorgbehoevende die in aanmerking komt voor de Vlaamse Zorgverzekering (130 euro zorgbudget voor zorgbehoevenden) én dit zonder inkomensvoorwaarde. M.a.w. zou elke mantelzorger die een zorgbehoevende in huis heeft, recht moeten hebben op de premie, los van het inkomen van die zorgbehoevende.

Bovendien zou de premie ook moeten worden toegekend aan ouders of verzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jonger dan 21.

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat er in 2017 in Ninove toch 1285 lopende dossiers mantel- en thuiszorg waren, waarvan er in Ninove slechts 79 mantelzorgers een gemeentelijke mantelzorgpremie   ontvingen . Heel veel ouderen mislopen dus een premie van de stad, omwille van de huidige veel te strenge voorwaarden.

“Misschien is het geen verrassing, maar de linkse meerderheid keurde het constructieve voorstel niet goed. Het valt dan ook niet te begrijpen dat het schepencollege dan ook meteen weigert om een premie toe te kennen aan ouders of verzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jonger dan 21 jaar. Deze premie toekennen ten voordele van zorgbehoevende kinderen, zou nochtans geen al te grote hap uit het budget nemen, maar wel van groot belang kunnen zijn voor de ouders die dag en nacht instaan voor de extra zorg.

Dat de stad miljoenen euro’s en allerhande voordelen (sociale woningen, leefloon, tussenkomsten in sportactiviteiten…) aan vreemdelingen geeft, is intussen geen geheim meer. Het is dan ook hemeltergend vast te stellen dat onze eigen ouderen, die zich jaren in het zweet hebben gewerkt, en die nu omwille van ziekte extra zorg nodig hebben geen recht hebben op een extra steuntje in de rug. Het is duidelijk waar de prioriteiten van dit stadsbestuur liggen, en dat is niet bij onze eigen mensen.” aldus Ilse Malfroot