Burgemeester Johan Van Durme: ‘Jammer dat we de slag om Gijzenzele niet kunnen herdenken’

Op 15 mei en 16 mei: Slag om Gijzenzele

Op 15 mei en 16 mei was in Gijzenzele een speciale herdenking van de Slag om Gijzenzele gepland. Na overleg met het gemeentebestuur, de vriendenkring van het 6 de Linie besloot het Gijzels Genootschap van de Kerkuil – in volle coronacrisis   – de herdenking af te gelasten. Gezondheidsbelangen gaan voor. ‘We vinden het heel jammer dat we dit jaar de Slag om Gijzenzele/Kwatrecht niet kunnen herdenken’, zegt burgemeester Johan Van Durme. ‘Het had een speciale editie geweest, de Slag om Gijzenzele/Kwatrecht vond precies 80 jaar geleden plaats, op 15 mei was een plechtigheid gepland met deelname van 160 kinderen van Oosterzeelse scholen en op 16 mei stond een speciale evocatie van het oorlogsgebeuren op het programma’.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

‘Het begin van de Tweede Wereldoorlog ligt tachtig jaar achter ons, de strijd om de herinnering eraan, of de lessen die we er al dan niet uit kunnen trekken, is in Gijzenzele niet voorbij. Ook dit jaar had het Gijzels Genootschap van de Kerkuil, geruggensteund door het gemeentebestuur, hulde gebracht aan de piepjonge soldaten die in Gijzenzele sneuvelden. We focussen ons op de soldaten die de oorlog niet hebben overleefd’, vervolgt de Oosterzeelse burgemeester. ‘We hadden graag de Slag om Gijzenzele pi ëteitsvol herdacht. Het coronavirus besliste daar anders over. ‘We beleven met de coronacrisis opnieuw een zware periode in onze geschiedenis. De doden-tol wordt elke dag zwaarder, het aantal zieken loopt op, menselijk leed is niet te overzien. Hartverwarmend om zien hoe in onze gemeente mensen voor elkaar in de bres springen. De solidariteit neemt ongelofelijke proporties aan. Heel veel burgerzin’, merkt burgemeester Van Durme op.

In Gijzenzele blijft men al jaren lang aandacht vragen voor de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn volgens het Gijzels Genootschap van de Kerkuil goede redenen voor. Het is precies 80 jaar geleden dat de Slag om Gijzenzele plaats vond. De gebeurtenissen op 19, 20 en 21 mei 1940 blijven 80 jaar later nog altijd in het collectieve geheugen hangen. WO II had een grote invloed op de Gijzenzeelse samenleving. De herinnering aan de gruwel blijft in Gijzenzele met het oorlogsmuseum en de Halve Maanroute vers in het geheugen liggen. De Tweede Wereldoorlog was in Gijzenzele een oorlog die drie bangelijke dagen in Gijzenzele   werd uitgevochten maar ook in de geesten van de bewoners. Tijdens vorige plechtigheden in Gijzenzele wordt men overvallen door een indrukwekkende stilte. Die stilte heeft telkens weer het effect van ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch. Telkens opnieuw een uitroep: hoe kon dat in godsnaam mogelijk zijn? Pi ëteit voor de oorlogsslachtoffers, er heerst ontzag en bewondering voor de soldaten die in WO II vochten voor onze vrijheid. De soldaten hebben er een offer gebracht ter verdediging van de waarden die dierbaar zijn aan ons vaderland. Ook dat toont de herdenking in Gijzenzele. In veel families zijn nog altijd sporen te vinden die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, een donkere periode uit de geschiedenis. Foto’s, portretten, als een soort schrijn, dat van generatie tot generatie wordt overgeleverd. ‘Als je ziet welke impact WO II heeft gehad op onze samenleving, op onze waarden en normen, dan kun je toch niet indenken dat men zou ophouden met de herdenking van de Slag om Gijzenzele’, weet burgemeester Johan Van Durme. De oorlog blijft volledig onverwerkt verleden. En juist omdat dat verleden zo belangrijk is voor het heden, blijft het in Gijzenzele alle aandacht waard.

 

Drie dagen bulderden de kanonnen in Gijzenzele. De Duitse aanvalsplannen voorzagen een snelle opmars. De geschiedenisboeken maken er weinig of geen gewag van, de Duitsers kregen de meeste tegenstand in Gijzenzele en Kwatrecht. De verliezen langs Duitse zijde waren het grootst. Er sneuvelden 10 officieren, 214 onderofficieren en soldaten. In Gijzenzele sneuvelden 23   Belgische soldaten van het zesde, vijfde en 28 ste linie van de 2 de Belgische divisie. In Kwatrecht kwamen 35 Belgische soldaten om. Tijdens de Duitse verovering van Belgi ë sneuvelden op die 18 dagen tijd 5.481 Belgische soldaten, de helft van hen aan de Leie. Zo’n 6500 burgers stierven door het oorlogsgeweld. In Gijzenzele viel één burgerslachtoffer. De voorziene offici ële plechtigheid en de evocatie worden verplaatst naar medio mei 2021.     Reporter 17