Boodschap van algemeen nut: tijdelijke uitbreiding Police-On-Web

In de huidige COVID-19 context werden de mogelijkheden om online aangifte te doen via de website Police-on-Web tijdelijk uitgebreid.

Sinds 1 mei zijn de feiten waarvan u op afstand aangifte kan doen via het digitaal loket tijdelijk verder uitgebreid om ervoor te zorgen dat u zich niet hoeft te verplaatsen naar het politiecommissariaat. U kan dus tijdelijk voor meer feiten aangifte doen “vanuit uw kot”.

Naast de aangifte van (brom)fietsdiefstal, vandalisme, graffiti, beschadigingen en winkeldiefstal – waarvoor online aangifte reeds mogelijk was – kan u nu ook tijdelijk andere niet-dringende feiten aangeven via dit online platform. De online aangifte zal vervolgens op zo kort mogelijke termijn (opgelet : enkel op werkdagen en tijdens de kantooruren !) door onze politiedienst worden afgehandeld.

Welke feiten komen erbij?

  • slagen en verwondingen;
  • bedreigingen;
  • belaging;
  • diefstal zonder geweld;
  • oplichting (ook via internet);
  • verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, boorddocumenten enz.).

Het gaat om niet-dringende aangiften, d.w.z. gevallen die geen onmiddellijke interventie van de politie vereisen. Voor dringende gevallen moet u zich nog steeds wenden tot 101 of 112 om onmiddellijk hulp te krijgen.