AZ Sint-Elisabeth corona-update

AZ Sint-Elisabeth corona-update:

Een welgemeende dank je wel aan jullie, de bevolking van Zottegem en omgeving, voor het goed opvolgen van de overheidsbeslissingen. Het naleven van de lockdown en van de social distancing heeft er voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus in onze regio, en vooral ook het aantal overlijdens, lager ligt dan in de meeste andere streken van Vlaanderen. Op dit ogenblik konden reeds meer dan 70 pati ënten het ziekenhuis verlaten en behandelen we nog 22 pati ënten waarvan een vijftal op de revalidatie-afdeling na langdurige beademing op intensieve zorgen. HOU VOL en blijf zoveel mogelijk de genomen maatregelen, alsook het dragen van een mond-neusmasker, respecteren. Onze cijfers bevestigen immers dat al onze gezamenlijke inspanningen echt zinvol zijn! #SEZZtegencorona  #corona  ðŸ˜·