Gratis parkeren verlengd. Lees ook de andere nieuwe coronamaatregelen in Zottegem

De stad Zottegem geeft een update van de Zottegemse coronamaatregelen voor de maand mei. Gratis parkeren blijf in voegen tot 31 mei.

“De veiligheid van alle inwoners en het stadspersoneel is nog steeds prioritair”, benadrukken burgemeester Jenne De Potter en schepenen Leen Goossens (CD&V), Evelien De Both (N-VA), Brecht Cassiman (N-VA), Lieselotte De Roover (CD&V), Peter Vansintjan (CD&V) en Evert De Smet (N-VA). “Regels zoals het beperken van contacten tussen mensen, en het respecteren van een veilige afstand zijn ook tijdens elke afbouwfase van de maatregelen van het grootste belang. In die optiek, en in lijn met de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid, heeft het college van burgemeester en schepenen een aantal beslissingen genomen voor de maand mei.”

Gratis parkeren blijft van kracht tot en met 31 mei Eind maart besliste het stadsbestuur om het parkeren in Zottegem gratis te maken tijdens de coronacrisis. Dat blijft zo tot einde van de maand mei. Pas vanaf maandag 1 juni 2020 zal het betalend parkeren terug opgestart worden. De maatregel rond het gratis parkeren werd genomen ter ondersteuning van de lokale handelaars.   Met de gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen, mogen vanaf 11 mei terug alle winkels open. Om de lokale winkeliers, die het nu zeer moeilijk hebben, extra ademruimte te geven, werd beslist om het gratis parkeren nog aan te houden tot einde mei. Er wordt wel nog steeds gevraagd om de blauwe schijf te plaatsen in de betalende zones.”

Winkels open vanaf 11 mei

“Op maandag 11 mei zullen ook de winkels in Zottegem heropenen. We benadrukken hierbij dat het belangrijk is de regels opgelegd door de federale overheid strikt te volgen:

  • E én klant per 10m ² en maximaal 30 minuten.
  • Respecteer de veiligheidsafstand van 1,5m; draag zoveel mogelijk een mondmasker en ga niet winkelen als je ziek bent.
  • Winkel alleen (enkel uitzondering voor kinderen jonger dan 18j en mensen die hulp nodig hebben).
  • Winkel gericht en koop lokaal bij winkels in Zottegem! Om maximale veiligheid te garanderen bij het winkelen in het stadscentrum, treft het stadsbestuur een aantal bijkomende maatregelen. Zo is er verplicht enkelrichtingverkeer voor voetgangers op de Heldenlaan, Hoogstraat en Stationsstraat, om voetgangers steeds in dezelfde richting te laten wandelen met de winkels dichts aan de rechterhand. Daartoe wordt, reeds vanaf gisteren, verduidelijkende signalisatie voorzien. Daarnaast werden folders en affiches verspreid bij de handelaars om de maatregelen te verduidelijken, en zijn deze voor elke handelaar gratis te downloaden.”

Stedelijke infrastructuren blijven gesloten tot 31 mei

“Bij aanvang van de coronacrisis werden vanaf vrijdag 13 maart de stedelijke infrastructuren gesloten. Deze blijven nog steeds gesloten , en dat tot nader order tot einde mei.”

Evenementen en activiteiten in mei afgelast

“Door de sluiting van de stedelijke infrastructuren werden alle bijhorende activiteiten geannuleerd of uitgesteld. Het stadsbestuur bevestigt de verlenging van deze maatregel tot en met 31 mei. Het betreft alle culturele, educatieve, sportieve, indoor, outdoor en toeristische activiteiten en bijeenkomsten in Zottegem tot einde van de maand mei. Voor activiteiten in juni en later kan nog geen uitspraak gedaan worden. Wat betreft de zomeractiviteiten voor kinderen, zoals sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, hoopt het stadsbestuur hierover zo snel mogelijk te kunnen berichten.”

“Alle informatie omtrent de maatregelen en richtlijnen in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus kan je steeds vinden op www.zottegem.be/Corona. Hou er rekening mee alle maatregelen ten alle tijden kunnen aangepast, verlengd of uitgebreid worden. De situatie wordt dagelijks ge ëvalueerd, meer dan ooit tijdens het verloop van de corona exitstrategie. Het stadsbestuur doet beroep op alle inwoners en hun gezonde burgerzin om iedereen in de maatschappij zo goed mogelijk te beschermen. En het strikt naleven van de gebruikelijke hygi ënemaatregelen blijft nog steeds uiterst belangrijk.”