Klacht tegen afsluiten Nerenbospad bij Gouverneur

Groen Merelbeke heeft klacht ingediend bij de waarnemend Gouverneur tegen het afsluiten van het Nerenbospad door de eigenaar en het gemeentebestuur. De trage weg is volgens de partij onwettig afgesloten.

Een bijzonder mooie en nuttige trage weg van de Hundelgemsesteensweg naar het Nerenbos ter hoogte van Schelderode…staat onder druk.

Een eigenaar van een stuk grond waarover deze trage weg loopt, sloot op eigen initiatief het pad af. De politie maakte dan ook een PV op, maar de eigenaar liet de versperring staan. Hiermee geconfronteerd beslist de burgemeester om het pad — een offici ële gemeenteweg –  af   te sluiten. De gemeente plaatst dan ook zelf borden om het pad tijdelijk af te sluiten.

Groen gemeenteraadslid Marijke Pruyt heeft dan ook op dinsdag 28 april dit probleem aangekaart en ge ëist om het Nerenbospad onmiddellijk terug te openen. De gemeente heeft hier immers tegen zonder goedkeuring van de gemeenteraad en tegen het gemeentewegendecreet en de nieuwe gemeentewet   in, een trage weg (belangrijk voor wandelaars, zeker nu in corona-periode) afgesloten.“De exacte ligging van de trage weg wordt nu ter discussie gesteld en de gemeente wil een landmeter aanstellen om dat officieel vast te leggen.Groen Merelbeke wijst erop dat de wet hierover uiterst duidelijk is. In afwachting van een oplossing moet een gemeenteweg openblijven, de toegang moet verzekerd blijven. Deze gemeenteweg afsluiten via een burgemeestersbesluit kan in geen geval.”