Meer veiligheid voor kruispunt Gentsestraat en Pottenberg in Elst

Asverschuiving van fietspad aan kruispunt komt er nu toch

Vanaf woensdag 13 mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt van de Gentsestraat (N415 met de Lepelstraat en de Pottenberg) wegeniswerken laten uitvoeren.
Schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman: “Zij keurden een project goed (na doorgegeven opmerkingen en vragen van mij en zullen nu een aantal ingrepen doen om de zichtbaarheid en zo de veiligheid op dit kruispunt te verhogen. Verkeer op de gewestweg blijft tijdens de werken mogelijk, maar zal geregeld worden met verkeerslichten. Verkeer van en naar de zijstraten zal een omleiding moeten volgen. De werken zullen normaal gezien 3 weken duren. Blij slecht weer kan de timing wijzigen. Maar ik ben wel blij dat er zo vlug kan gestart worden met de werken nu caf é ’ t Hoekske aldaar nog wegens de coronamaatregelen dicht is. Momenteel heeft het verkeer vanuit de zijstraten (Lepelstraat en Pottenberg) zeer slecht zicht op de gewestweg. Hierdoor rijden bestuurders vaak tot op het fietspad om het aankomend verkeer te kunnen inschatten. Om dit euvel aan te pakken, zullen de fietspaden ter hoogte van het kruispunt aanliggend aangelegd worden met een asverschuiving tot iets meer dan 1 meter van de rijweg. Hierdoor krijgt het verkeer uit de zijstraten een beter zicht en verhogen we de veiligheid op het fietspad. Om de hinder te beperken, voert de aannemer de werken per weghelft uit. In de eerste fase werkt hij aan de kant van Pottenberg. Pottenberg wordt afgesloten van de N415 en alle verkeer rijdt om via Leberg, Teirlinckstraat, Sint-Ursmarusstraat en de gewestweg N8. In de tweede fase is de kant van de Lepelstraat aan de beurt. Ook de Lepelstraat wordt afgesloten van de N415. Alle verkeer rijdt om via Sint- Apolloniastraat en Ommegangstraat. Het doorgaand verkeer op gewestweg N415 blijft mogelijk en zal geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers langs de gewestweg krijgen een veilig afgebakende zone langs de werken.”
We weten van geen ongelukken met fietsers en auto’s. Niettemin diende menig fietser geregeld een noodstop uit te voeren voor bestuurders die zomaar de Gentsestraat opdraaien zonder de tijd te nemen of te kijken dat de weg vrij is.