De Blekerij in Strijpen als speelstraat (2015)

Zottegem verlengt aanvraagtermijn voor speelstraten tijdens zomervakantie

Door de straat waar zij wonen in te richten als speelstraat, zorgt het stadsbestuur er reeds enkele jaren voor dat kinderen tijdens de vakantie veilig en in de openlucht op straat kunnen spelen. Ook in de komende vakantiemaanden juli en augustus wil de stad die mogelijkheid bieden, temeer wellicht veel gezinnen ingevolge de coronacrisis hun zomervakantie thuis zullen doorbrengen.

Niet iedere straat komt weliswaar in aanmerking om als speelstraat te worden ingericht. Hiervoor gelden een aantal regels. Zo kan dit enkel in straten waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur. Ook moet de straat een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer en mag ze niet bediend worden door een lijnbus. In een speelstraat wordt de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Alleen wie in de straat woont of er een garage heeft, alsook prioritaire voertuigen mogen in de straat rijden gedurende de uren waarop deze ingericht is als speelstraat. Bovendien moet er in een speelstraat stapvoets gereden worden en moet er voorrang verleend worden aan voetgangers.

NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD

Schepen van verkeer en mobiliteit Evert De Smet geeft meer uitleg bij de aanvraagprocedure die omwille van de coronacrisismaatregelen aangepast wordt: “Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat de stad de inrichting van speelstraten pas kan toestaan nadat eerst de Nationale Veiligheidsraad hiervoor groen licht geeft. Normaal moet de inrichting van een speelstraat aangevraagd worden bij de dienst mobiliteit vóór 15 mei. Gezien de uitzonderlijke tijden zal de termijn voor aanvraag dit jaar tot 15 juni verlengd worden. Ook de bewonersbevraging die met een aanvraag gepaard gaat, zal op een andere manier moeten verlopen zodat de social distancing kan gerespecteerd worden. Aan de meter of peter die de aanvraag zal indienen, wordt gevraagd om in elke brievenbus van de desbetreffende straat een brief te posten waarin iedere buur verzocht wordt om zijn/haar ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ tegen een bepaalde datum aan de meter of peter van de straat over te maken via e-mail of telefoon. Per brievenbus mag één stem (akkoord of niet akkoord) uitgebracht worden en minimum 80 % van de buurtbewoners moet akkoord gaan met de inrichting van hun straat als speelstraat. Indien hieraan voldaan wordt, moet de meter of peter dan een lijst met alle akkoorden samen met het aanvraagformulier indienen bij de dienst mobiliteit, uiterlijk 15 juni dus.

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de stedelijke website onder ‘speelstraten’. Met vragen of voor meer informatie kan men bij de dienst mobiliteit terecht per e-mail naar mobiliteit@zottegem.be of telefonisch via 09/364.64.94.