Binnenkort geen gratis wifi meer in Zottegems stadscentrum

Sinds de zomer van 2018 kan men in Zottegem op het Stationsplein, op de Markt en de Zavel alsook in de Hoogstraat, de Stationsstraat en de Heldenlaan tot en met het Kasteel van Egmont over publieke wifi beschikken. Twee jaar geleden werd deze voorziening van gratis toegang tot het internet door het stadsbestuur aangekondigd als “ongetwijfeld een meerwaarde voor het stadscentrum” maar gebleken is dat het gebruik ervan toch niet aan die verwachting van het stadsbestuur beantwoordt.

Zo gaven statistische tellingen voor de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober van vorig jaar volgende resultaten (dagelijkse gemiddelden) qua gebruik van de publieke wifi in het stadscentrum: downloadvolume 10,235 GB; uploadvolume 0,841 GB; aantal terugkerende gebruikers 56; nieuwe gebruikers 13; gemiddelde duurtijd 62 minuten; piektijd 16 u.-18 u.; meest gebruikte applicatie Facebook (58 %); meest gebruikte plaatsen Markt en Stationsplein (op beide locaties 18,2 %).

Op basis van deze cijfers moe(s)t vastgesteld worden dat het geringe gebruik van het wifi-netwerk in het stadscentrum niet opweegt tegen de hoge maandelijkse kostprijs van 1.452 euro (incl. btw). Daarbij komt dat de Mobile Data Coverage-kaart van het BIPT aantoont dat alle operatoren 4 G-dekking bieden in het centrum van Zottegem en dat mag verwacht worden dat de komst van 5 G op middellange termijn wifi-netwerken op buitenlocaties helemaal overbodig zal maken.

Daarom heeft het stadsbestuur beslist om het vijfjarige contract dat met de nv Cevi uit Gent met ingang op 1 juli 2018 werd afgesloten, nu al na twee jaar te be ëindigen op de eerstvolgende vervaldag 1 juli 2020. Die overeenkomst was overigens jaarlijks opzegbaar mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden en dus moest de kennisgeving hiervan aan Cevi gebeuren vóór 1 april ll. De stad is hiervoor geen vergoeding verschuldigd; de geleverde en geïnstalleerde wifi-apparatuur zal achteraf door Cevi weer verwijderd worden.