©MDV

Oud-strijders en veteranenvereniging Zottegem wil meer aandacht voor herdenking V-Day

Niettegenstaande de Covid-19 crisis en de daaraan verbonden maatregelen, werd in Zottegem 75 jaar V-Day (8 mei) niet vergeten en werd gehoor gegeven aan de oproep van het War Heritage Institute en de Koninklijke Nationale Strijdersbond van Belgi ë.

De oud-strijders en veteranenvereniging N.S.B. Groot-Zottegem was op post”, aldus Johan Vanderzwalmen, bestuurslid van NSB Groot Zottegem. “Aan het monument van de gesneuvelden op de Heldenlaan werden 3 kaarsen in de vorm van de Belgische driekleur aangestoken en op klokslag 23.01 uur bracht de Nationale Voorzitter Leon de Turck vergezeld van Johan Vanderzwalmen en Marc Devalckeneer, twee  bestuursleden van onze lokale NSB-FNC afdeling, in een kort ingetogen moment hulde aan de helden die hun leven gaven voor onze vrijheid.  Op die manier herdachten wij niet alleen de capitulatie van nazi-Duitsland maar ook de overwinning van de democratie op het nationaalsocialisme en de grondslag van 75 jaar vrede in onze contreien. Een feit waaraan, naar onze mening, in de toekomst veel meer aandacht zou mogen besteed worden!”