Update ivm bezoekregeling Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem

Bezoek zal eerstdaags terug toegelaten worden.

Daarom is het ziekenhuis de praktische organisatie aan het uitwerken binnen de krijtlijnen die de overheid hen uitgetekend heeft. Van een bezoekregeling zoals in normale tijden kan evenwel nog geen sprake zijn, maar teneinde tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde wens van zowel pati ënten als hun familie, zal vanaf het Pinksterweekend bezoek toegelaten worden.

Verdere communicatie met de uitgewerkte details volgt van zodra die voorhanden is.