Carnaval Merelbeke en het gemeentebestuur, besliste, dat carnaval Merelbeke 2020 uit te stellen tot 14 maart 2021.

De organisatie was vastberaden om het carnavalsweekend te verschuiven naar een datum later op het jaar. Twee concrete data werden uitgewerkt: een optimistisch scenario met het (voorbije) O.L.H Hemelvaartweekend en een tweede scenario met het laatste weekend van augustus (om de zomervakantie af te sluiten).

Met de beslissing van de nationale veiligheidsraad over evenementen tot en met eind augustus, waren beide data niet meer mogelijk.   Een piste om eventueel verder naar het najaar op te schuiven, werd bekeken en afgetoetst met alle directe betrokkenen (gemeentebestuur; prins Davy I; Merelbeekse carnavalsgroepen; … )

Na overleg met al deze partijen is er gezamenlijk beslist om de 54ste editie van carnaval Merelbeke, met Davy I als Prins Carnaval.

Een aantal redenen liggen aan de grondslag van deze beslissing:

  • Het verbod op grote evenementen tot eind augustus.
  • Het gebrek aan perspectief voor evenementen vanaf september. Kunnen deze doorgaan? Indien wel, dan zeer waarschijnlijk met strenge beperkingen rond bijvoorbeeld aantal personen. Bovendien is het onduidelijk welke maatregelen in de strijd met Covid-19 dan nog van toepassing zullen zijn, wat een goede voorbereiding moeilijk maakt.
  • Een carnavalsstoet in het najaar 2020 betekent een zeer beperkte voorbereidingstijd voor de volgende editie in 2021, dit zowel voor de Merelbeekse carnavalsverenigingen als voor de organisatie.
  • In de maanden september en oktober zijn al veel weekends ingenomen door uitgestelde communie- of andere familiefeesten, sport- en andere evenementen.

Met deze beslissing valt het doek over een carnavalsweekend in 2020.

De deelnemers die ingeschreven waren voor de reclamestoet, worden binnenkort één voor één gecontacteerd. Zij krijgen de keuze uit een aantal opties.

Zij die al een kaart in voorverkoop hadden gekocht voor #CaBal, kunnen de komende weken terecht in het verkooppunt met hun kaart. Alle concrete info hierover zal binnenkort te vinden zijn op de facebookpagina’s van carnaval Merelbeke en #CaBal.

Samen met alle carnavalisten richten we onze blik nu naar 2021. Hoopvol op betere tijden binnen 9 maand. En in dat geval, in de volle overtuiging dat de 54ste editie van carnaval Merelbeke van 12 tot en met 15 maart 2021, een uniek carnavalsfeest zal worden.