Slag om Gijzenzele herdacht

Korte serene plechtigheid

Op 21 mei werd in Gijzenzele de Tweede Wereldoorlog herdacht. Door corona werd het een herdenking voor een heel beperkt publiek. ‘We vonden het heel jammer dat we dit jaar de Slag om Gijzenzele niet konden herdenken voor een ruim publiek. Het had een speciale editie geweest, de Slag om Gijzenzele vond precies 80 jaar geleden plaats. Er was een plechtigheid gepland met deelname van 160 kinderen van Oosterzeelse scholen en er stond ook een speciale evocatie van het oorlogsgebeuren op het programma’, weet burgemeester Johan Van Durme. AVS maakte een mooi beeldverslag van de plechtigheid, die traditiegetrouw georganiseerd werd door het Gijzels Genootschap van de Kerkluil. (Reporter 17, foto’s Gijzels Genootschap, Danny De Lobelle)

Marc Van Gaver: ‘Op 21 mei exact 80 jaar geleden sneuvelden er in en in directe omgeving van Gijzenzele , vooral in het Halve Maanbosje 29 soldaten van de 6de linie en werden er 80 gewond. Ook bij de 5de en 28ste linie vielen slachtoffers. Van Duitse zijde sneuvelden er in Gijzenzele 58 slachtoffers. Een jaarlijkse herdenking wordt steeds in de maand mei samen met de gemeente Wetteren georganiseerd waarbij toch naar raming normaal 150 personen aanwezig zijn. Door de Corona toestanden bleef de herdenking zeer beperkt, met toepassing van de opgelegde normen van de veiligheidsraad. Op vraag van het provinciecommando Oost-Vlaanderen werd een korte serene plechtigheid georganiseerd waarbij bloemen werden neergelegd vanwege het gemeentebestuur door burgemeester Johan Van Durme en schepen Marleen Verdonck. De provinciecommandant van Oost-Vlaanderen Kolonel stafbrevethouder Herman Hendrickx, ir. stond erop dat ook defensie als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van het 5de en 6de linie een bloemstuk neerlegde. Ook het Gijzels Genootschap van de Kerkuil eerde de soldaten met een bloemstuk. Eerder werden door de vriendenkringen van de 5de en 6de linie kransen neergelegd. Op deze wijze werd de harde slag om Gijzenzele / Kwatrecht toch nog eervol herdacht. Trouwens in deze onzekere tijden, wanneer men niet weet wat de toekomst brengt is het des te belangrijk ons verleden blijvend te herdenken. Namens het Genootschap kan nog worden medegedeeld dat hun lokaal en museum in GC De Mannekesschool gesloten blijft; ook gegidste wandelingen in het oorlogsgebied kunnen voorlopig niet doorgaan. Het uitgebreid programma dat met steun van het gemeentebestuur van Oosterzele en de erfgoedcel Viersprong op 15 en 16 mei voorzien was zal volgend jaar in mei 2021 plaatsvinden. Zo werden op vrijdag 15 mei, naast het officieel gedeelte met aanwezigheid van een militair detachement, 160 leerlingen van de Oosterzeelse scholen verwacht voor een leerrijke tocht . Op zaterdag 16 mei evoceerde het Genootschap met licht- en geluidseffecten in het dorpscentrum aan de hand van getuigenissen het oorlogsgebeuren tijdens de harde meidagen van 1940. Hopelijk kunnen deze activiteiten nu in mei 2021 doorgaan. Tot op heden laat deze harde strijd in Gijzenzele nog zijn sporen na. Zo werd onlangs nog een schuttersput in de nabijheid van een bunker in de Kerkstraat ontdekt door Jef Verspeeten.

 

 

Helm en klaroen
Burgemeester Johan Van Durme kreeg dan recent een beschadigde helm van een Belgische soldaat overhandigd, opgegraven tijdens werken in de 6de liniestraat te Gijzenzele. Na onderzoek door het Genootschap werd de drager van de helm achterhaald. Johan Van Durme stelt dan ook de helm ter beschikking aan het museum van het genootschap samen met de klaroen die in het “schotelhuis” van de boerderij van zijn grootvader bij een gesneuvelde soldaat werd gevonden. De klaroenblazer zelf wordt ook opgespoord door het genootschap maar de zoektocht blijft tot op heden moeilijk.
De essentie van de herdenkingsplechtigheid blijft dezelfde: de herinneringen aan de bloedige slag in mei 1940 mogen niet verloren gaan. De nagedachtenis eren van hen die voor onze vrijheid gestreden hebben en waarden van vrede en vrijheid verdedigen. Reporter 17