©Google Maps

Populieren aan voetbalveld in Strijpen mogen tegen de vlakte

Het stadsbestuur heeft de nodige omgevingsvergunning (de vroegere kapvergunning) afgeleverd waardoor vijftien populieren die ‘opgroeiden’ langs het voetbalterrein van Racing Strijpen, kunnen geveld worden.

De bomen zijn kaprijp bevonden en zorgen trouwens soms ook voor gevaar door afvallende takken. De populieren staan er op een talud dat, samen met het talud aan de overzijde, de holle weg karakter geeft. Om deze karakteristiek alsook de biologische waarde van de omgeving te behouden, is een heraanplant weliswaar noodzakelijk (door de aanvrager werd geen heraanplant voorgesteld).

Ook het Agentschap Natuur en Bos gaat akkoord met het kappen van de populieren maar merkt eveneens op dat de populieren die tegen de vlakte zullen gaan, hoe dan ook moeten vervangen worden door minstens evenveel bomen van een inheemse streekeigen soort zoals winterlinde, zomereik, wilg. Tussen de te kappen bomen komen overigens reeds een aantal knotwilgen voor. Verder stelt het Agentschap nog als voorwaarde dat de aanvrager ertoe gehouden wordt de aangeplante bomen tot volle wasdom te brengen. Het vellen en ruimen van de populieren mag niet vóór 1 juli gebeuren.