Gentse stadsbestuur krijgt 1.303 bezwaarschriften overhandigd tegen windmolen site Amcor

De bezorgdheid vanuit de bewoners op de levenskwaliteit en de natuur blijft groot.

Merelbeke/Gent. Exact 1.303 bezwaarschriften werden vandaag aan het Gentse stadsbestuur overhandigd om de eerste van drie gigantische windturbines in de Gentse zuidrand te voorkomen: deze van Amcor met Engie als projectontwikkelaar.
De zware administratieve procedure en de corona-crisis maakten het bijzonder moeilijk om toelichting te geven of handtekeningen te verzamelen. Toch blijven de buurtbewoners, reeds voor de tweede keer, een duidelijk signaal geven

De problematiek van windturbines in Gent Zuid is niet nieuw. In 2015 waren er plannen voor minstens vijf windturbines in de zuidrand. Maar toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) besliste negatief. Groot is dan ook de verwondering van de buurt dat er opnieuw een project komt met (op dit moment) drie windturbines in hetzelfde gebied.
“Het draagvlak bij de bevolking is dan ook zo goed als onbestaande.” De buurt heeft schrik voor geluidshinder, slagschaduw en kwalijke gevolgen voor vogels en vleermuizen. Een van de turbines komt vlak bij het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke. Het VOC ligt op driehonderd meter afstand. “Bij een inplanting van de windmolens dient het klimaatbeleid, de leefbaarheid van de buurt en de zorg voor de natuur hand in hand te gaan.” meent het burgerplatform Windturbines Gent Zuid. Of dit hier het geval is, is twijfelachtig. De studies over de impact van slagschaduw en geluidshinder zijn millimeterwerk en zitten opvallend vaak
net onder de wettelijke toelaatbare grens. Bovendien zijn ze gebaseerd op een wettelijk kader dat ongeveer 10 jaar oud is en -in tegenstelling tot in andere landen- niet mee ge ëvolueerd is met de steeds hogere windturbines.

Ook buurt gemeente Merelbeke teken bezwaarschrift.

Het Liedermeerspark, een natuurpark dat als succesvolle buffer werd aangelegd tussen Gent-Zuid en het dichtbevolkte Merelbeke Flora, zal overschaduwd worden door deze mastodonten van 180 meter. Het burgerplatform voelt zich gesteund door de vele getekende bezwaarschriften en bedankt iedereen van harte. Er kan nog steeds financieel gesteund op www.windturbinesgentzuid.be en via de facebook-pagina.