Funderingswerken aan Sanitary-paviljoen ten vroegste volgend jaar

In een eerder NUUS-bericht (zie via deze link) hebben we de stand van zaken toegelicht rond de restauratie van de oude fabrieksschouw op de Sanitarysite. Wat betreft het paviljoen dat zich ook vlakbij bevindt naast het stedelijk Administratief Centrum en waarin het stookketelmuseum is ondergebracht, ziet het er naar uit dat dit gebouw nog wel een tijdlang in de schoren zal blijven staan.

Al ruim vier jaar geleden werd vastgesteld dat de muren ervan barsten vertoonden en teneinde verder scheuren en zelfs mogelijke instorting te voorkomen, besloot het stadsbestuur in juli 2016 bij hoogdringendheid om het gebouw te laten schoren in afwachting van de uitvoering van nodige werken aan de funderingen. Uit vooronderzoek bleek immers dat het paviljoen niet rust op een degelijke funderingsplaat maar op een ca. 30 cm dikke laag mager beton van mindere kwaliteit en zonder metalen versterking. Ook onder de betonkolommen werd geen fundering aangetroffen. Om de constructie extra te funderen, is er nu voor gekozen om de ondergrond te injecteren met een twee-componenten expansiehars.

De uitvoering hiervan is echter nog niet voor morgen. Omdat deze herstellingswerken kaderen in hetzelfde goedgekeurd beheersplan als de fabrieksschouw, kan (ook) hiervoor een premie aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dit gebeurde reeds met het oog op de werken onder de oostgevel en de zuidgevel van het paviljoen; nog in de loop van dit jaar zou ook de premie voor het gedeelte noord- en westgevel aangevraagd worden. Daarna zullen de werken dan tezamen aanbesteed en uitgevoerd worden. De nodige budgetten hiervoor zijn voorzien in de meerjarenbegroting 2021. Volledigheidshalve kunnen we hier nog aan toevoegen dat voor het plaatsen van de schoorbalken en de driepuntschoren vier jaar geleden 7.550,40 euro betaald werd. Sindsdien moet aan de firma V-Systems uit Nevele ook nog voor dit stuttingsmateriaal een huurprijs van 3,63 euro per kalenderdag of zo’n 1.325 euro per jaar betaald worden.