Voorafgaand onderzoek voor restauratie Sanitaryfabrieksschouw

Op de Sanitarysite in Zottegem maken samen met het hoofdgebouw (het huidige stedelijk Administratief Centrum) ook het paviljoen en de schouw van de vroegere Sanitaryfabriek die zich ernaast bevinden, deel uit van een goedgekeurd beheersplan. In het kader van de realisatie van dit beheersplan en met het oog op de opmaak van het nodige dossier voor de restauratie van de schouw, dient er een vooronderzoek te gebeuren voor het herstellen van de scheurvorming die de schouw meer en meer vertoont.

Hierbij werd ervoor geopteerd om door een gespecialiseerde firma op een deel van de schouw een alternatief, elastisch materiaal te laten aanbrengen en hiervan de adhesie, kwaliteit en bruikbaarheid om die scheurvorming op te vangen, uit te testen. Aangezien dit voorafgaand onderzoek kadert in het goedgekeurd beheersplan, kan hiervoor door de stad bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid een premie aangevraagd worden ten bedrage van 80 % van de kostprijs die geraamd is op zo’n 55.000 euro.

BLIKSEMBEVEILIGING

Rond de oude fabrieksschouw werd al enige tijd geleden een houten afsluiting geplaatst, enerzijds uit veiligheidsoogpunt wegens mogelijk vallende brokstukken en anderzijds ingevolge herhaald vandalisme. Zo ‘verdween’ reeds de meter voor de grondwaterstand en werden de scheurmeters losgetrokken. Recentelijk werd de bliksembeveiliging waarmee het hoofdgebouw alsook het paviljoen en de schouw uitgerust zijn, weer helemaal op punt gezet. Tevens werd met de firma die dit uitvoerde en die de bliksembeveiliging destijds plaatste, een overeenkomst afgesloten voor een jaarlijks nazicht (+ inspectieverslag) van de installatie.