©RV - Afvalcontainers

N-VA Ninove en Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zijn niet te spreken over de invoering van afvalcontainers en de hoge prijs per kilogram ter vervanging van de gele huisvuilzak

Ninove heeft als laatste Ilva-gemeente de invoering van afvalcontainers voor de restfractie goedgekeurd.

“Naast de vele praktische vragen, blijkt het ook nog eens een heel dure maatregel die volledig wordt afgewenteld op de Ninovieters. Vanaf 2021 zal het voor de gezinnen die het nu al moeilijk hebben zwaar om dragen zijn. Een andere bezorgdheid is dat dit systeem het sluikstorten enkel maar zal bevorderen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Achter het principe van “de grootste vervuiler betaalt” staan we beslist, maar dit is toch wel een heel duur idee geworden en eigenlijk een driedubbele belastingverhoging.

Dit is een heel bewuste keuze van het stadsbestuur: ofwel de stadsbijdrage aan ILVA verhogen, ofwel de Ninovieters er laten voor opdraaien. Zowel Open-VLD als SAMEN kozen voor het laatste, ondanks de bekommernissen en alle extra financi ële ondersteuningen vanuit de Vlaamse overheid aan de stad Ninove. Het belastinggeld gaat in tijden van crisis onbegrijpelijk naar dure prestigeprojecten, zoals de bouw van een nieuw Stadhuis of de afbraak van het gebouw Watt é.

Het Stadsbestuur kon volkomen in het systeem zijn ingestapt aan lagere prijzen per kilogram en hiervoor een vereffening betalen aan ILVA. Maar ze heeft dit niet gedaan en de aanrekening doorgeschoven naar de burger.”

De kostprijs voor de ophaling van restafval zal het  driedubbele  zijn ten opzichte van het huidige systeem met de gele zakken. Ook de kostprijs om afval naar het containerpark te brengen zal met  50% stijgen. Dit zijn reusachtige indexaanpassingen en onaanvaardbaar voor N-VA Ninove.” vertelde Karolien de Rooze