Zwembad ter Wallen in Merelbeke wordt chloorarm

Het lokaal bestuur Merelbeke voert momenteel grondige renovatiewerken uit in het zwembad Ter Wallen. Bovendien zal het water in het zwembad tegen 1 juli chloorarm zijn. Net op tijd voor de heropening, nu er versoepelingen zijn aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Zwembad Ter Wallen wordt daardoor het eerste zwembad met chloorarm water in Oost-Vlaanderen.

Vanaf 1 juli zal het water in het zwembad Ter Wallen in Merelbeke chloorarm en zwavelzuurvrij zijn. Intussen wordt het zwembad ook volledig gerenoveerd. “Onmiddellijk nadat de verstrengde coronamaatregelen werden aangekondigd, hebben we bekeken welke werken we konden vervroegen”, zegt schepen van Sport Egbert Lachaert. “Zo zijn de werken gestart in mei in plaats van in juni en hebben we deze periode optimaal kunnen benutten.”

Gezond zwemmen Het lokaal bestuur zet daarbij in op de gezondheid van de zwemmers. “Zwemmen in chloorarm water heeft veel gezondheidsvoordelen”, verduidelijkt schepen van Sport Egbert Lachaert. “Ook ouders met baby’s en kleine kinderen kunnen dan komen spetteren en spelen in het zwembad.” Ook voor wie overgevoelig is aan chloor wordt zwemmen mogelijk. Door het lage chloorgehalte dalen immers de allergische reacties op zowel luchtwegen (niezen, neusloop en hoesten) als op de huid (rode plekken,   jeuk en droge huid).

 Grondige ontsmetting Het nieuwe ontsmettingssysteem werkt op basis van drie principes: zuurstofoxidatie, koperionisatie en UV-desinfectie. Door zuurstofoxidatie splitst het water zich op in desinfecterende molecules en worden kiemen onmiddellijk vernietigd. Koperionisatie maakt dat de celwand van micro-organismen doordringbaar wordt en bacteri ën en virussen sneller vernietigd kunnen worden. Dankzij UV-desinfectie wordt bovendien een groot deel van de gebonden chloor vernietigd. Gebonden chloor is de oorzaak van irritatie aan de luchtwegen en de ogen. Het is de combinatie van die drie factoren die voor de ontsmetting zorgt.

Zwembadwater kan zo even grondig worden ontsmet als met chloor en bevat 75 procent minder chloor dan ‘gewoon’ zwembadwater.   De nieuwe methode werd in Vlaanderen ontwikkeld, onder toezicht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Technische renovatiewerken Het zwembad Ter Wallen ondergaat momenteel ook een totaalrenovatie, die nodig is voor het voortbestaan van het zwembad. Het gaat om heel technische renovatiewerken die niet zichtbaar zijn voor recreanten, zoals de vervanging van pompen en filters, warmteopwekking, elektrische voorzieningen, klimaatregeling, verlichting en beveiliging. De werken hebben dan ook geen gevolgen voor wie wil komen zwemmen.

Betere luchtkwaliteit en bouwkundige herstellingen De renovatie van luchtgroepen is nog zo’n groot project. De luchtkwaliteit in het zwembad zal aanzienlijk verbeteren dankzij de aanvoer van verse lucht en een goede luchtcirculatie. Door de verbeterde luchtkwaliteit moet er bovendien minder geventileerd en verwarmd worden. Daardoor verlaagt het energieverbruik, wat een positieve impact heeft op het milieu.

Dan is er ook nog een bouwkundige renovatie (400.000 euro). Dat zijn voornamelijk herstellingen aan het dak en aan de buitenkant van het gebouw. In totaal is er een budget voorzien van 1.600.000 euro voor de totaalrenovatie. De technische renovatiewerken zijn goed voor 1.200.000 euro van het totaalbedrag. Het merendeel van die werken wordt dit jaar afgerond. Tegen eind 2023 moeten alle werken klaar zijn.