Werken  aan de Noordlaan zorgen voor heel veel verkeer   langs de Gaverbosdreef in Munkzwalm

 

Door de wegwerkzaamheden aan de   gewestweg N415  (Noordlaan)   in Munkzwalm is het bijzonder druk op de omringende straten van het centrum.   Momenteel is de brug over de Zwalm   onderbroken en hierdoor   een plaatselijke omleiding gecre ëerd   om zo bvb de   handelaars (Smatch- Loods — Brantano enz…) te kunnen bereiken via de Gaverbosdreef en de Bruul.

Er is hier wat kritiek te horen dat het druk is op deze wegen maar wat is het alternatief vertelt burgemeester Eric De Vriendt. “Het is een korte periode waar we door moeten en die lost zich binnen enkele weken op. De werken op de Noordlaan schuiven dan op en de Bruul wordt dan een doodlopende straat. Dan kunnen de verschillende handelszaken zoals de Smatch terug van in het centrum worden bereikt.

Druk

Op  de Bruul en Gaverbosdreef is het druk. Een meting van een buurbewoner gaf ons volgend resultaat. Op drie uur tijd reden er tussen 15u en 18u   ( zaterdag 6 juni) op deze plaatselijke omleidingswegen 228 wagens richting Hundelgem en 221 richting Munkzwalm.   In totaal waren dit 449 voertuigen .

Eric De Vriendt:” Dat zijn veel auto’s maar binnen enkele weken gaat dit automatisch drastisch verminderen. We moeten nu eventjes door deze zure appel bijten. Vergeet niet meer drukte doet de snelheid dalen.   We hebben bepaalde bermen verhard omdat er spoorvorming was  en het zo onveilig werd voor de zwakke weggebruikers.

Een alternatief om enkel richtingsstraten in te voeren was niet aan de orde. Straten zoals de Krekelstraat en Rekegemstraat zijn daar minder voor geschikt. Alleen de steile helling op de hoek Krekelstraat- Rekegemstraat zou al voor problemen zorgen.”

De werken aan  de Noordlaan zouden 18 maanden in beslag nemen.

Op het dichtbevolkte stuk van de Gaverbosdreef is een snelheidsbeperking  ingevoerd van 30km/u. De lokale politie Brakel deed er onlangs   een flitscontrole en de helft van de passanten reed er te snel.

De grote omleiding   voor mensen die uit de richting Brakel komen start al aan kruispunt Den Os of diegene die uit de richting Gent komen aan Het Hoofd.   Volgende week zouden er een betere signalisatie worden aangebracht   waar ook duidelijk op vermeld staat dat de handelaars bereikbaar blijven.      Voor iedereen goed doen tijdens wegwerkzaamheden blijft moeilijk.