Nog heel wat Brakelaars moeten mondmaskers krijgen

tweede levering mondmaskers toegekomen

Na de bestelling van 13.000 mondmaskers bij de firma ALSICO werd op 26 mei een eerste reeks van
mondmaskers verdeeld.
Werden voorzien van mondmaskers op 26 mei: Gauwstraat, Berendries, Kuiterlos, Ceuterlicklos,
Boterhoek, Kapittel, Rozenhoek, Hoogstraat, Neerstraat, Vierschaar, Steenstraat, Herthuizen,
Driehoekstraat, Kerkhofstraat, Nederstenkouter, Marktplein, Serpentestraat, Tirse, Wielendaalstraat,
Burgweg, Kasteelstraat, Sint-Pieterswijk, Stationsstraat, Stationsplein, Spoorwegstraat,
Meerbeekstraat, Brusselsestraat (deels), Kasteeldreef, Veldeman, Herreweg, Jagersstraat, Muiterij.
Sedertdien was het wachten op de levering van nieuwe mondmaskers.
De resterende 10.000 mondmaskers werden op 11 juni 2020 geleverd. Hierop is direct gestart met het
samenstellen van nieuwe omslagen.
De verdeling gebeurt door werknemers van de gemeente en dit vanaf 12 juni 2020. Na iedere
verdeling zal een stand van zaken worden gegeven van die straten die werden voorzien van
mondmaskers via de gemeentelijke website op

Verdeling gemeentelijke mondmaskers.