Dreigende droogte: Groen pleit voor plan van aanpak

Nu langdurige periodes en alle kwalijke gevolgen van dien als het nieuwe normaal kunnen beschouw worden, dringt oppositiepartij Groen Zottegem   er bij het stadsbestuur op aan om maatregelen te nemen, zowel op korte als op lange termijn.

Sinds 24 juli geldt  code oranje wat de aanhoudende droogte betreft. Belangrijkste exponenten daarvan zijn het afvaardigen van een waterverspillings- en captatieverbod. Dat die situatie ernstig te nemen is, blijkt uit de volgende fase,  code rood. Dan zou de overheid een rol kunnen spelen bij het verdelen van water.

Groen geeft aan dat Vlamingen vreemd genoeg weinig water ter beschikking hebben.  

“Volgens de OESO is er gemiddeld in Vlaanderen en Brussel jaarlijks tussen 1100 en 1700 m ³ water per persoon beschikbaar”, zegt voorzitter Ben Boone. “Slechts enkele westerse landen beschikken over nog minder water per inwoner (Itali ë en Tsjechi ë). Zelfs in landen als Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter dan in Vlaanderen en Brussel. Dit bevestigt dat men in Belgi ë een ambitieuzer klimaatbeleid moet durven voeren en dat de nood aan internationale samenwerking dringt. Op de gemeenteraad van juni zullen we daarom informeren naar de maatregelen die Zottegem wil nemen om de droogte tegen te gaan op korte en lange termijn. Als antwoord op een parlementaire vraag (over werkjaar 2018) bleek ons stadsbestuur de opmaak van een hemelwaterplan niet nodig te vinden.”

Groenraadslid Heidi Schuddinck zal op de gemeenteraad van juni zelf ook enkele concrete idee ën naar voren schuiven.

“E én van de maatregelen die daar zeker moet inzitten is het verbod om opgepompt grondwater dat vrijkomt bij grote bouwwerven te laten weglopen naar de riolering.  Naast zuinig zijn met drinkwater kunnen we ook anders omspringen met de aanleg van tuinen, pleinen en opritten; kiezen voor minder verharding, meer bomen planten (dat zijn natuurlijke waterpompen die de bodemstructuur goed houden), de overheid dient hierbij het voorbeeld te geven.  Het insijpelen van water in onze ondergrond zou nauwer opgevolgd moeten worden. Bij alle werken, klein of groot, kunnen we nagaan of er ontharding -en dus ook vergroening– mogelijk is.  Beter is nog proactief na te denken over de toekomstige watertekorten en buffers aan te leggen, de gemeente kan bijvoorbeeld in de toekomst een subsidiereglement uitwerken voor regenwaterputten of regentonnen (bijvoorbeeld minimum 1000 liter) bij huizen zonder regenwaterinfrastructuur.”

Schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) overloopt in een reactie de maatregelen die de stad Zottegem nu al neemt.

“Sinds er in de actualiteit aandacht werd gegeven aan deze problematiek, zijn we ook in Zottegem een aantal doenbare opties aan het bekijken. Idealiter wordt het opgepompte water terug in de grond geïnfiltreerd ipv in de riolering geloosd. Technisch is dit evenwel niet altijd mogelijk. We gaan het punt sowieso actiever onder de aandacht brengen van de bouwheren op moment dat ze hun plannen komen bespreken. Een andere denkpiste is dat er bij nieuwe bemalingen verplicht een buffervat geplaatst wordt waar particulieren en landbouwers water kunnen gaan aftappen. Al moet hier wel bij vermeld worden dat het water nooit geschikt kan zijn voor menselijke consumptie. In ons klimaatplan wordt al heel wat aandacht besteed aan het nemen van maatregelen om droogte en waterschaarste tegen te gaan. Ik verkies om in te zetten op de effectieve realisatie van dat plan en de daarin voorziene maatregelen om te komen tot een duurzame waterbalans uit te voeren dan om nog maar eens een bijkomend plan op te stellen.”