Luc Swartebroeckx vraagt een effici ënte besteding van en transparante communicatie over extra coronamiddelen

Geraardsbergen. Een aantal weken geleden verwees Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) het meerjarenplan van 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf van Geraardsbergen naar de prullenmand. Het stadsbestuur moet het meerjarenplan ernstig bijwerken en terug aan de gemeenteraad voorleggen. Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen vraagt de stad om van de gelegenheid gebruik te maken om het relanceplan, het noodfonds van €400 000, de extra Vlaamse middelen van €600 000 en de herziening van het Meerjarenplan 2020-2025 op elkaar af te stemmen en in een samenhangend geheel te gieten. Tevens vraagt hij transparante communicatie wat betreft de besteding van de middelen.

Een aantal weken geleden verwees Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB naar de prullenmand. Het plan moet worden bijgewerkt en opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar aanleiding van de coronacrisis krijgt Geraardsbergen van de Vlaamse overheid €600 000 euro voor armoedebestrijding en de ondersteuning van het verenigingsleven. Daarnaast is er nog het noodfonds van €400 000 dat de stad in maart laatstleden in het leven heeft geroepen.

Voor Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen schept dit mogelijkheden voor deze stad: ‘Nu de Vlaamse minister van binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) het Meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Geraardsbergen terug naar afzender heeft gestuurd met verzoek het grondig te willen herschrijven, lijkt dit een uitgelezen opportuniteit om een grondige integratie- en coördinatieoefening te maken teneinde het relanceplan dat thans wordt uitgewerkt en het meerjarenplan, dat moet worden herzien, optimaal op mekaar af te stemmen en in een effici ënt en samenhangend geheel te gieten.’

‘Het Vlaams manna van €600.000 aan coronamiddelen die de Stad nu te beurt valt en het noodfonds van €400.000, dat de stad in maart laatstleden in het leven heeft geroepen, dienen inderdaad elkaar onderling, in de breedte, te versterken en zo transversaal, evenwichtig en billijk mogelijk te worden aangewend zodat niemand vergeten wordt of uit de boot valt’, vervolgt Luc Swartebroeckx.

De voorman van Weerbaar Geraardsbergen onderstreept dat het van essentieel belang is dat het stadsbestuur zo transparant en duidelijk mogelijk communiceert ‘over welke middelen, Vlaamse of lokale, naar welke doelgroepen zijn gevloeid en welke motivatie er aan de basis ligt van de gemaakte keuzes.   Hoe dan ook, Weerbaar Geraardsbergen zal zeker niet nalaten om de aanwending van deze omvangrijke middelen nauwlettend te monitoren en op te volgen.’

Julien Borremans

X