‘Winkeliers willen waardebonnen en grootscheepse reclamecampagne voor lokale handelaars.’

de sp.a-enquête: 'Maak het centrum een stuk aantrekkelijker en gezelliger.'


Geraardsbergen. Op 18 maart kondigde het stadsbestuur een relanceplan aan voor de middenstand ter waarde van 400.000 euro. Op 14 mei    2020 trokken de socialisten naar de lokale handelaars om hun mening te vagen over het coronafonds. ‘Tussen 14 mei en 14 juni, vulden 52 handelaars de enquête in. Dit is een groot succes ! 31 handelaars uit het handelscentrum (Grotestraat, Adamstraat, Oudenaardsestraat, Lessensestraat, Brugstraat, Stationsplein) en    21 middenstanders uit de deelgemeenten namen deel aan de bevraging. 38 handelaars moesten hun handelszaken sluiten tijdens de lockdown’, ligt De Stijn Bock (sp.a) toe.

‘De resultaten van de enquête zijn voor het schepencollege van Open VLD en CD&V een opportuniteit om de handelaars beter te ondersteunen.   Momenteel zie ik nog steeds geen visie over de besteding is van de coronamiddelen. De resultaten zijn dus nog zeer nuttig, actueel en moeten meegenomen worden in de relanceplannen van het stadsbestuur. 400.000 euro is een stevig bedrag dat zo effici ënt mogelijk moeten worden aangewend en de stem van de handelaar is hierbij cruciaal’, stelt Stijn De Bock vast.  

De handelaars steunen reeds de genomen flankerende maatregelen zoals gratis parkeren in de binnenstad (88,4 %), schrappen van de terras- en toeristenbelasting (71,1 %) en het toelaten van grotere terrassen (53,8 %). ‘De eerste maatregelen van het stadsbestuur zijn een stapje in de goede richting maar een relance kan zich hiertoe niet beperken, die vooral minderopbrengsten opleveren voor de stad.    Dit kan je moeilijk beschouwen als een onderdeel van een ambitieus relanceplan. De stad moet 400.000 euro investeren en zuurstof geven aan de lokale handel, zo blijkt uit de enquête.’

Er moet geïnvesteerd worden in de lokale handel, met een cadeaubon, stadsvernieuwing en een grootscheepse reclamecampagne.
67,3 % van de handelaars wil dat er een cadeaubon van 25 euro wordt gegeven aan elke Geraardsbergenaar. Opvallend is ook dat 61,5 % van de respondenten wil dat grote ketens worden uitgesloten en dat de waardebonnen enkel gericht zijn om bij de lokale handelaar te besteden.Dit is een slimme investering want het geeft een directe kapitaalinjectie aan de inwoners, die het ook niet onder markt hebben in tijden van COVID-19,     én aan de middenstand. De grote ketens hebben dankzij e-commerce in mindere mate geleden onder de crisis. Andere steden, voerden reeds een dergelijk systeem in’, verduidelijkt De Bock het resultaat.

71,1% van de handelaars wil dat de stad een grootscheepse reclamecampagne opzet om Geraardsbergen te promoten.   ‘Het is zo dat onze stad veel te bieden heeft, dat we best fier op onze stad mogen zijn en dit moeten uitspelen om Geraardsbergen in de markt te zetten. Ik zie hier belangrijke rol weggelegd voor Visit.Geraardsbergen, maar dit zal hand in hand moeten gaan met grotere structurele hervormingen zoals stadsvernieuwing.

‘Maak het straatbeeld een stuk aantrekkelijker.’
Het is ook duidelijk geworden dat het handelscentrum snakt naar die structurele maatregelen waardoor het aangenamer winkelen wordt. ‘Liefst 75 % van de respondenten antwoordde dat het straatbeeld in sneltempo via tijdelijke ingrepen een stuk groener, gezelliger en aantrekkelijker moet worden. Handelaars worden vaak conservatief afgeschilderd als het gaat over mobiliteit, leefbaarheid en groen in het handelscentrum. Niets is minder waar! Er is dus een draagvlak om de dialoog aan te gaan en stadsvernieuwing te realiseren. In de talrijke gesprekken die ik de afgelopen weken heb gehad,    blijkt trouwens dat veel handelaars nog steeds nog niet de kans hebben gehad om in dialoog te treden met het stadsbestuur. Dit is een gemiste kans‘, vervolgt De Bock.  

Er moet schot in de zaak komen om lokale handelaars te ondersteunen, drie maanden na de aankondiging van het relanceplan zitten velen de middenstanders nog steeds op hun honger en voelen ze zich niet betrokken. Ik mag hopen dat de schepenen en burgemeester, het signaal uit de enquête ter harte nemen en dat ze voluit kiezen om te investeren in de lokale middenstand    door in te zetten op een cadeaubon, stadsvernieuwing én een grootscheepse reclamecampagne’, Besluit De Bock.

Julien Borremans