Gemeenteraadslid Van Rijsselberge: “In Zottegem wordt Vlaams belastinggeld voor sport en vrije tijd gebruikt als vuilkar”

In 2018 werd met de Sportzotfiets een buurtsportproject opgestart in Zottegem. Met deze bakfiets ging een sportmonitor op bezoek in verschillende wijken om kinderen laagdrempelige sportactiviteiten aan te bieden. Het huidige stadsbestuur van CD&V en N-VA zette dit project echter stop en gebruikt de bakfiets nu als… vuilkar. “Wraakroepend en heel jammer” zegt gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a).

“Om dit buurtsportproject uit de grond te stampen deden we beroep op het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid van de Vlaamse overheid, een kenniscentrum die lokale besturen ondersteunt in sportbeleid. We hebben toen het ISB kunnen overtuigen van dit project, waardoor ook subsidies verkregen werden voor de aankoop van een bakfiets en de opstart van het volledige aanbod. Deze subsidies – Vlaams belastinggeld dus — waren en zijn dan ook bedoeld om sport en vrije tijd te promoten bij jongeren en om kinderen die een lidmaatschap bij een sportclub bijvoorbeeld moeilijk kunnen betalen, toch een leuk en laagdrempelig sportaanbod aan te reiken.   Schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA) gaf in het begin van deze legislatuur al te kennen dat er te weinig animo was om dit succesvol buurtsportproject verder te zetten, maar blijkbaar heeft dit stadsbestuur laagdrempelig en vindplaatsgericht sporten nu letterlijk en figuurlijk naar de vuilbak verwezen.”

“Een gemiste kans ook, want in deze tijden is buurtsport misschien net het middel bij uitstek om kinderen in een beperkte bubbel leuke sportactiviteiten aan te bieden. Met de corona-maatregelen die heel wat van het stedelijk sportaanbod verhinderen, kan het een idee zijn om de Sportzotfiets een nieuw leven te geven en een sportaanbod te voorzien in verschillende wijken van Zottegem. Zo kan men bijvoorbeeld wekelijks in kleine groepen een sportactiviteit aanbieden in verschillende deelgemeenten van onze stad. Bovendien bereiken we op deze manier ook kinderen voor wie het niet evident is om zich ver te verplaatsen. Uit een enquête in 2018 bleek al dat kinderen en ouders die deelnamen aan het proefproject zeer te spreken waren over het aanbod en de fiets graag vaker zouden zien terugkeren.”

“Praktisch gezien valt dit volgens ons te organiseren. Zo zijn er verschillende jobstudenten die in deze coronatijd geen werk meer hebben en op zoek zijn naar een alternatief, maar ook in de sportsector zijn heel wat jobs weggevallen. Volk genoeg dus die te springen staat om kinderen een leuke en sportieve namiddag te geven. Met de budgetten die niet werden gebruikt om bijvoorbeeld de lesgevers van de sportkampen in de paasvakantie te betalen, kunnen we mensen inschakelen om opnieuw op pad te gaan met de Sportzotfiets. Ik roep het stadsbestuur bij deze op om opnieuw een buurtgericht sportaanbod uit te bouwen, of toch ten minste Vlaams belastinggeld niet meer in te zetten als vuilkar.”