Zottegemse vrijwilligers Natuurpunt stappen sponsortocht langs Belgische kustlijn

Op 15, 16 en 17 juli zullen Carla Verdonck (Scheldewindeke) en Wim Van Geert (Zottegem), beiden fervente wandelaars en vrijwilligers bij Natuurpunt Zwalmvallei, stappen voor meer natuur. De tocht zal starten aan het Grenspad in De Panne en eindigen in natuurgebied Het Zwin en dit in het kader van Rondje Natuur, een actie van Natuurpunt met als doel bewegen voor meer natuur.

Door de coronamaatregelen van de voorbije maanden is gebleken dat de mens behoefte heeft aan meer beschermde natuur, dat het een boost geeft aan onze gezondheid evenals aan fauna en flora en dat het één van de weinige activiteiten was om uit ons kot te komen. Doelstelling van de meerdaagse wandeling is fondsen te werven voor natuurgebied Middenloop Zwalm, potentieel het grootste aaneengesloten natuurgebied binnen de Vlaamse Ardennen met deelgebieden als Steenbergse bossen, Vossenhol en Jan De Lichte.

‘De ganse Belgische kustlijn (totale lengte 67 km) te voet overbruggen, dat spreekt toch tot de verbeelding ’, aldus een glunderende Wim. ‘Om tenvolle te genieten van zee, strand en duinen zullen wij onze wandeltocht trouwens opsplitsen in 3 dagen’, vult Carla aan. Het koppel is niet aan haar proefstuk toe want beiden hebben in het verleden al meermaals de Dodentocht tot een goed einde gebracht. Via de respectievelijke Facebook accounts zullen zij gevolgd kunnen worden aan de hand van foto’s, filmpjes en updates.

Natuurpunt Zwalmvallei is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Dat doet zij door natuurgebieden aan te kopen en te beheren, soorten en biotopen te bestuderen, vorming en workshops te organiseren en in dialoog te treden met beleidsmakers en andere organisaties. Eind 2019 had de vereniging 180ha natuurgebied in beheer en telde zij 826 leden. Een interessant bezoekerscentrum is bovendien de Boembekemolen, een gerestaureerde watermolen met permanente tentoonstelling over het Mijnwerkerspad, bar en terras (open begin april tot eind oktober, elke zondag van 14u tot 18u). https://www.natuurpuntzwalmvallei.be/

Voor, tijdens en na de wandeltocht kunnen giften gestort worden op een rekeningnummer van Natuurpunt via volgende link: https://iksteun.natuurpunt.be/project/27514 . Voor bedragen vanaf 40 EUR kan een fiscaal attest bekomen worden (45% terugbetaald).