Groen Horebeke schenkt vergoeding aan school

De raadsleden van Groen Horebeke engageerden zich op de gemeenteraad van april om hun vergoeding als raadslid af te staan. Het gaat om 2 gemeenteraadsleden en 1 lid van het Bijzonder Comit é. Samen goed voor 250 euro die kan besteed worden.
Ze wensten dit te schenken aan de inwoners die het moeilijk hebben naar aanleiding van de corona crisis.
Dit bedrag wordt nu geschonken aan VBS 2geltje.
De school zal met de middelen 20 computers aankopen die zullen ingezet worden om kinderen wegwijs te maken in de digitale wereld. In de corona tijd is gebleken hoe belangrijk een goede kennis van nieuwe technologie is.

De coronacrisis raakt ons allemaal.
Velen werden ziek, belanden in het ziekenhuis of maakten zich zorgen over hun gezondheid.
Heel wat mensen werden ook technisch werkloos. Nu de gezondheidscrisis achter de rug lijkt komt een economische crisis op ons af. Bedrijven herstructureren en mensen verliezen hun baan. Dit is het moment waarop wij als samenleving, los van partijpolitiek, moeten zeggen: we laten niemand achter.

Om de solidariteit concreet te maken stelden we op de gemeenteraad van april 2020 voor dat alle raadsleden, van gemeenteraad en Bijzonder comit é, over alle fracties heen, hun zitpenning van de volgende raad afstonden ten voordele van mensen in moeilijkheden.
Goed voor een extra bedrag van 2700 euro dat we zo zouden kunnen teruggeven hebben aan onze inwoners. Ook in andere gemeenten werden dergelijke acties ondernomen. Volksbelangen en de N-VA fractie in Horebeke gingen echter niet in op het voorstel van Groen.
De raadsleden van Groen Horebeke bleven bij hun standpunt en beslisten dan maar om hun vergoeding zelf weg te schenken. Goed voor 250 euro die konden besteed worden.
Ze kozen voor VBS 2geltje te Horebeke.

“Niet toevallig kwamen we bij de school uit. De afgelopen maanden werd veel gevraagd van de school, de leerkrachten, de ouders en de kinderen. Een grote flexibiliteit werd verwacht terwijl de middelen beperkt zijn. Maar met de inzet en het enthousiasme eigen aan het personeel slaagde men erin om de kinderen maximaal te ondersteunen. Hoog tijd om iets terug te doen voor de schoolgemeenschap” zegt raadslid Filip Hebbrecht.

Directeur Koen Vermang is tevreden met de gift van Groen Horebeke.
“Als school wensen we te investeren in extra computers. Iets wat heel actueel is gezien de corona crisis de kinderen verplichtte om de computer vaker te gebruiken. Hen van jongsaf leren omgaan met de computer is noodzakelijk voor hun verdere schoolloopbaan.
Via de Nationale Loterij kunnen we goedkoop computers aankopen. De 250 euro zullen dus goed besteed worden.”