Signalisatielichten spoorwegovergang

Infrabel sluit op korte termijn vier spooroverwegen in Lierde

Fractieleiders van de meerderheidspartijen "Voor Lierde" en "De 3de Partij" onthouden zich bij de stemming.

In 2017 nam Infrabel voor de eerste maal contact op met de gemeente Lierde via de toenmalige schepen van openbare werken en mobiliteit om hun intentie tot het sluiten van de spooroverwegen bekend te maken.

Niet alleen in Lierde maar over het hele land wil Infrabel om twee belangrijke redenen spooroverwegen sluiten :

 • Veiligheid : gemiddeld gebeuren nog steeds 45 ongevallen per jaar aan overwegen (dikwijls met dodelijke afloop)
 • Kostprijs : elke overweg kost Infrabel op jaarbasis tienduizenden euro’s .

Het voorbije jaar schakelde Infrabel in dit dossier een versnelling hoger   en werd er stevig onderhandeld over de plannen. Vanuit het gemeentebestuur werd hard geijverd om haalbare en praktische alternatieven uit de brand te slepen.

Om wat duidelijkheid te scheppen geven we hier de verschillende overwegen op een rijtje :

OW 54 Strichtstraat

 • De woonkorrel aan de overweg ten oosten van de spoorlijn moet kunnen ontsluiten richting centrum Gemeldorp. Als ontsluiting voor de bewoners richting Gemeldorp wordt een langsweg met een breedte van vier meter aangelegd tussen de overweg en de Brugstraat ten oosten van de spoorlijn. De brug in de Brugstraat werd vernieuwd en verbreed tot vijf meter rijbaanbreedte zodat de ontsluiting van de woonkorrel en het landbouwverkeer via de aan te leggen langsweg en deze brug vlot kan gebeuren.
 • Bij de toekomstige aanleg van de fietssnelweg zal de nieuwe wegenis als fietssnelweg gebruikt worden. De provincie Oost-Vlaanderen zal dan op haar kosten een bijkomende ontsluitingsweg voor de bewoners aanleggen.

Afstand = +/-310 meter

plan spoorwegovergang Lierde

OW 57 Keibergstraat

 • De woonkorrel aan de overweg moet kunnen ontsluiten richting de Polenak. Daartoe wordt de bestaande landbouwweg tussen Polenak en de woonkorrel verhard
 • De weg wordt volledig op openbaar domein aangelegd, er zijn geen grondverwervingen nodig.
 • De weg wordt deels aangelegd als een weg in 2-sporenbeton met breedte van drie meter en voorzien van twee uitwijkstroken (gedeelte loodrecht op de spoorlijn), en deels in een asfaltverharding met breedte vier meter (gedeelte evenwijdig met de spoorlijn). Het gedeelte evenwijdig met de sporen zal in de toekomst deel uitmaken van de fietssnelweg.

Afstand = +/- 320 meter

OW 57 Lierde

 

OW 59 Laerebeek

 • De woning aan de overweg moet kunnen ontsluiten richting de Polenak. Daartoe wordt de landbouwweg tussen Polenak en de woning verhard.
 • De weg wordt uitgevoerd in een 2-sporenbeton met breedte drie meter.
 • In het kader van een fietsverbinding tussen Lierde en Hemelveerdegem en de aanleg van de toekomstige fietssnelweg langs de spoorlijn, wordt ten noorden van de overweg een fietstunnel voorzien.
 • De fietstunnel heeft een breedte van 4,5 meter en een hoogte van 2,5 meter.

Afstand landbouwweg Polenak/Molenstraat = +/- 630 meter

plan OW 59 Lierde

Op aandringen van het gemeentebestuur is de Provincie Oost-Vlaanderen nu reeds bereid om op korte termijn het gedeelte fietssnelweg tussen Polenak en Laerebeke uit te voeren.

Afstand fietssnelweg van Laerebeke naar Polenak = +/- 482 meter

plan fietssnelweg Lierde

OW 60 Nieuwe wijk

 • De woningen aan de overweg moeten kunnen ontsluiten richting de N8. Daartoe wordt een fietspad tussen de overweg en de N8 aangelegd. Dit fietspad zal tijdelijk ook deel uitmaken van de fietsverbinding langs de spoorlijn vanaf het station richting Geraardsbergen. Het gemotoriseerd verkeer dient te ontsluiten via de bestaande wegenis (Langemunte) gezien AWV geen nieuwe aansluitingen op gewestwegen wenst.
 • Het fietspad wordt aangelegd in een asfaltverharding en heeft een breedte van drie meter.

OW60 plan spoorwegovergang Lierde

Afstand = +/- 390 meter

Niemand is echt blij met het afsluiten van deze overwegen doch de gemeente staat met zijn rug tegen de muur en ook al zou het gemeentebestuur dwarsliggen, uiteindelijk komen de aanpassingen er toch.

Het is aan de constructieve houding van het gemeentebestuur te danken dat er een aantal toegevingen gebeurden. Zo wordt het fietsnetwerk in Lierde met een totaal van 2,1 km uitgebreid, wat Lierde als fietsvriendelijke gemeente enkel maar kan toejuichen.

Aan de andere kant is het dan natuurlijk weer zeer spijtig dat er geen alternatief werd gevonden voor het gemotoriseerd verkeer van Hemelveerdegem richting Sint-Maria-Lierde komende van Hemelveerdegem en omgekeerd.

De verkregen toegevingen van Infrabel worden gezien als een pleister op de wonde en daarom kwamen de meerderheidspartijen “Voor Lierde” en de “3de Partij” overeen om een duidelijk signaal aan Infrabel te geven. Om deze reden onthielden hun twee fractieleiders zich dus bij de stemming.

Infrabel voorziet op zeer korte termijn een infomarkt voor de inwoners waar men terecht kan met al zijn vragen. Meer informatie hierover volgt.