Een bruistablet voor HZ – Relanceplan voor Herzele denkt aan iedereen

Ook Herzele werd snel geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad afkondigde. De eerste aandacht als bestuur ging naar de veiligheid: ‘Safety First’. “Nu we in de staart van de epidemie beland zijn, willen we als gemeente bijdragen aan de heropstart van onze economie en samenleving”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. “We doen dit met een to-the-point relanceplan. Geen grote teksten, maar concrete maatregelen.”

Alle (!) fracties werkten samen

“Bijzonder is dat we dit project over de partijgrenzen heen gerealiseerd hebben. Alle fracties uit de gemeente- en OCMW-raad werkten intensief en constructief samen met de bevoegde schepenen. In mijn twintigjarige loopbaan als burgemeester, staat dit met stip genoteerd als een positieve ervaring. Ik wil alle fracties hiervoor uitdrukkelijk bedanken.”

Om het plan op te maken, werden er vijf themawerkgroepen opgericht. Elke werkgroep werd geleid door één van de vijf fractievoorzitters en bestond uit een schepen en een aantal ambtenaren met kennis van zaken. De vijf werkgroepen peilden naar de noden d.m.v. gerichte bevragingen, en werkten voorstellen uit. Al deze voorstellen werden besproken door het taskforce. Daarin zetelden de burgemeester, de algemeen directeur, de eerste schepen, de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters: Filip De Bodt (Leef! & Groen), Jo De Loor (roodgroen), Kristof Callebaut (Open VLD), Sabrina De Lange (CD&V) en Toon De Bock (N-VA). Zij gaven het uiteindelijke plan vorm. Het herstelplan werd vervolgens geagendeerd op de gemeenteraad van 1 juli 2020 en goedgekeurd.

Een bruistablet

Het plan kreeg de titel ‘Een bruistablet voor HZ’. Wie in een dipje zit of zich eventjes niet goed voelt, neemt weleens een bruistablet om er opnieuw bovenop te geraken. Het lokaal bestuur wil met dit plan de Herzeelse economie en samenleving opnieuw op gang trekken.“Uiteraard moet dit veilig gebeuren”, zegt burgemeester Van Tittelboom, ”maar veel dingen zijn w él mogelijk. Die willen we stimuleren. De individuele Herzelenaren, de lokale ondernemers, de verenigingen, kwetsbare personen, liefhebbers van een bruisende zomer, inwoners die nood hebben aan opvang, … Allemaal komen ze aan bod in het plan. Voor elk van hen werden er (steun)maatregelen uitgewerkt.”

Waardebon voor elke Herzelenaar

Elke inwoner zal een waardebon van 10 euro ontvangen, die kan gebruikt worden als betaalmiddel bij Herzeelse ondernemers en/of erkende Herzeelse verenigingen. Alle personen die voor de ziekteverzekering een “verhoogde tegemoetkoming” hebben, krijgen een waardebon van 25 euro. Met deze actie wil het lokaal bestuur de lokale economie en het lokale verenigingsleven een boost geven.

Lokale economie en verenigingen

De corona-crisis is een gezondheidscrisis, maar evengoed een economische crisis en een crisis van het samenleven. In het relanceplan staan dan ook heel wat (steun)maatregelen voor de Herzeelse ondernemers en verenigingen. Enkele voorbeelden:

  • Alle erkende verenigingen ontvangen dezelfde basissubsidie voor 2020, als ze kregen voor 2019, vermeerderd met 20 %, om gederfde inkomsten te overbruggen.
  • Marktkramers krijgen in 2021 een korting van 25 % op hun jaarabonnement.
  • Bedrijven die een gemeentelijke belasting moeten betalen als dancing of als hinderlijk bedrijf, kunnen een vermindering krijgen van deze belasting van 25 %.

Kwetsbare personen en huishoudens

Ook aan de meest kwetsbare in onze samenleving wordt gedacht in het relanceplan. Enkele acties, die door het Sociaal Huis zullen uitgevoerd worden:

  • Er worden 1 euro-maaltijden aangeboden, die kunnen afgehaald worden in het sociaal restaurant.
  • Er wordt een lokale steunbon in het leven geroepen, die door kwetsbare gezinnen in Herzeelse handelszaken kan aangewend worden.
  • Er wordt extra financi ële steun aangeboden voor mensen die tijdens de corona-periode extra schulden of minder inkomen hebben gehad.
  • Er worden chromebooks aangeschaft om de digitale kloof voor kinderen uit kwetsbare gezinnen te overbruggen.

Burgers informeren

“Een aantal acties uit het plan werden al uitgevoerd, andere worden nog verder uitgediept en zullen in de komende weken en maanden uitgevoerd worden”, zegt burgemeester Van Tittelboom. “We informeren ook onze burgers en de verschillende doelgroepen uit het plan. In de volgende editie van het magazine HZ staat een groot artikel over dit plan. Op onze website www.herzele.be/relanceplan kan het iedereen het plan nalezen. Verenigingen, lokale ondernemers, … worden in de komende weken gecontacteerd.”