Kasseifeesten van september 2020 worden afgelast in Brakel – Zegelsem

Corona nekt evenementen

Door de verslechtering van de besmettingsgraad door Corona heeft het bestuur van Gezinsbond In De Rand (Elst- Michelbeke-Zegelsem) beslist om de 22ste Kasseifeesten die normaliter zouden plaats hebben op zondag 20 september af te gelasten.

We doen dit met spijt in het hart maar het is nu niet de tijd om mensen   uit alle contreien van het land samen te brengen in Zegelsem.

 

Beste vrienden

We keken er al naar uit de 22ste kasseifeesten op zondag 20 september 2020. Het zou een onge ëvenaard feest worden waarbij zoals elk jaar duizenden bezoekers afzakken naar het kasseidorp Zegelsem. CORONA beslist er evenwel anders over. Er leek hoop op komst maar de verslechtering van de cijfers van de laatste dagen hebben ons genoodzaakt om de 22ste Kasseifeesten af te gelasten.

In deze uitzonderlijke tijden denken we niet alleen aan het welzijn van onze tientallen medewerkers — vrijwilligers maar ook dat van de duizenden bezoekers.

Gezondheid is nog altijd het belangrijkste goed in het leven en daar moeten ook de Kasseifeesten voor wijken. We dachten vooreerst nog een gedeelte te laten doorgaan maar deze feesten zijn nu éénmaal een totaalplaatje van : een rommelmarkt, wandeltochten , optredens en een expo.

We hopen op begrip hiervoor en zien u graag terug op zondag 19 september 2021 voor de 22ste Kasseifeesten. HOU HET VOORAL GEZOND, denk aan de anderen en aan uzelf.

In naam van het bestuur

Bert Broos

P.S Mensen die reeds een standplaats hebben gereserveerd krijgen hun geld terug

 

Foto’s archief Kasseifeesten

Video : copyright Rodjer