Kapel Onze – Lieve – Vrouw van de Wonderbare medaille (1990) Gijzenzele

De Onze — Lieve — Vrouwkapel van de Wonderbare medaille werd gebouwd in 1990. De bouw van de kapel in de Brielstraat Gijzenzele is nauw verbonden met het ontstaan van de Boerderijklassen op de Vierhoekhoeve. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).
De gebouwen, waarin al veel leerlingen van het basisonderwijs hebben genoten van een ontspannende en inspirerende week op de Vierhoekhoeve, werden eertijds bewoond door een zeer gelovige vrouw. Na een langdurige twijfel besloot ze afstand te doen van haar hoeve en maakte zo de uitbouw van de boerderijklassen mogelijk. Haar beslissing was het gevolg van een inzicht dat zij ontving tijdens de kerstnacht van 1989. Ze werd overweldigd door een innerlijk beeld van een schitterende witte Lieve Vrouw, omringd door een grote menigte kinderen. In de middeleeuwen zou men gesproken hebben over een visioen, nu spreken we eerder over een ‘visie’. De kapel is onder meer een dankbare herinnering aan de toekomstvisie van deze diepgelovige vrouw, die met een moedige beslissing, hoe moeilijk dit voor haar ook was, zo veel mogelijk heeft gemaakt. De kapel werd daarom toegewijd aan Onze — Lieve — Vrouw van de Wonderbare medaille.
Historisch
De plaats waar de kapel werd gebouwd werd niet lukraak gekozen. De kapel staat exact op de plek waar vroeger de middeleeuwse rechtbank, de ‘Vierschaar’, haar gevreesde vonnissen uitsprak. De Vierschaar sprak recht naar wereldse maatstaven en ook de Bijbel verhaalt over een Vierschaar die de profeet Dani ël veroordeelde. De kapel die de plaats van de Vierschaar heeft ingenomen, verwijst naar de boodschap dat er boven de wereldse rechtspraak een hogere rechtvaardigheid bestaat: het geloof leeft en Maria wijst de weg, de weg naar haar Zoon, Jezus, de Verlosser van de Wereld. En, zoals het bezoek aan een kapel altijd een ontmoeting is met de diepere werkelijkheid van het bestaan, zo wil ook de Vierhoekhoeve een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die op zoek is naar de Bron, waaruit altijd nieuw leven ontspringt.   Reporter 17