©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge tijdens de gemeenteraad

Aantal coronabesmettingen stijgt, Ninove neemt extra maatregelen

De nieuwe opstoot van het coronavirus evolueert van dag op dag. Daarom kwam het college van burgemeester en schepenen vandaag in extra zitting bijeen om verdere ingrijpende maatregelen te bepalen. Ook de leden van de veiligheidscel waren daarop aanwezig. Bij het bepalen van de maatregelen werd rekening gehouden met de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale besmettingscijfers. De maatregelen gaan in op woensdag 29 juli en lopen tot en met zondag 6 september.

 De meest drastische beslissing is dat vanaf 29 juli 2020 alle publieke evenementen in groot Ninove afgelast worden. Het gaat zowel om publiek toegankelijke evenementen zoals braderie ën, kermissen, wijkfeesten, alsook de eetfestijnen (met uitzondering van afhaal en meeneem). Voor haar eigen evenementen beslist het stadsbestuur dan ook dat De MoonlightMaandagen, De Donderdagen en Cinema Norbert deze zomer niet meer zullen doorgaan.

In de lijn van de beslissing van de hogere overheid mogen sportwedstrijden wel blijven plaatshebben, maar de stad heeft beslist dat er geen publiek op aanwezig mag zijn.

Tot slot worden ook bijkomende maatregelen genomen voor de wekelijkse markt, zodat die veiliger kan doorgaan. De dinsdagmarkt blijft plaatsvinden in zijn huidige vorm, maar de stad legt wel de beperking op dat er niet mag gegeten, gedronken of gerookt worden in de marktzone. Dit om het verplichte gebruik van de mondmaskers te garanderen. Ook zal extra veiligheidscontrole ingezet worden om te checken of iedereen de strengere maatregelen naleeft.

“Het aantal coronabesmettingen in onze stad stijgt dagelijks, en we moeten er echt alles aan doen om dat aantal naar beneden te krijgen”, zegt burgemeester Tania De Jonge. “Wij blijven de lokale situatie van nabij opvolgen, net als de richtlijnen van hogerhand. De kans is re ëel dat bijkomende of aangepaste maatregelen zich opdringen. Maar als de stijgende lijn zich echt blijft voortzetten zullen we nóg striktere maatregelen moeten opleggen, en dat willen we vermijden. Het zou heel jammer zijn, mochten we binnenkort geen terrasje meer kunnen doen of opnieuw in een lockdown terechtkomen. Daarom een oproep aan iedereen om de maatregelen strikt op te volgen. Het stadsbestuur kan het coronavirus niet stoppen, dat moeten we samen doen, met álle inwoners.”