Vakantie in de Vlaamse Ardennen

Hedendaagse kunst en de Villa Carpentier schitteren in de Art Deco stad Ronse.

Bij de eerste aanblik zou je het Ronse niet aangeven, maar het culturele leven bloeit volop in de voormalige textielstad.

Er lopen twee verschillende tentoonstellingsparcours rond hedendaagse kunst op liefst vijf verschillende locaties.

“Alle rechte lijnen zijn gebogen” loopt tot 27 september 2020 met eerder ‘bekende’ kunstenaars op drie verschillende plaatsen en daarnaast de “Salon des Artistes” in twee unieke erfgoedlocaties, tot 30 augustus 2020.

De twee verschillende tentoonstellingen vullen elkaar aan, het jonge geweld tegen de gevestigde waarden.

Alle rechten zijn gebogen

De prachtige Villa Carpentier, ontworpen door Victor Horta, wordt het bevoorrechte theater van dit parcours. In het Art Nouveau interieur met werken van Fabry, Evaldre en Ciamberlani, zal je er, naast de reeks “Labyrinth & Pleasure Garden” van Jan Vercruysse, ook de op de natuur geïnspireerde creaties van Sophie Ghor van “Formes Libres” kunnen bewonderen. In de tuinen van Villa Carpentier worden een reeks hedendaagse beeldhouwwerken tentoongesteld. De scenografie in deze uitgestrekte ruimte van drie hectaren druist in tegen de gebruikelijke presentatievormen die in een neutrale museumruimte gelden.

LOCATIES

Villa Carpentier

Villa Carpentier of Villa “De Platanen”, het zomerverblijf van textielfabrikant Valère Carpentier, is een luxueus landhuis ontworpen door architect Victor Horta. Volgens het concept van de Art Nouveau is architectuur een ‘total art statement’: Horta’s esthetiek weerspiegelt zich in het gebouw, de binneninrichting maar ook in het park.

Glas en ijzer in navolging van de spoorwegstations en fabrieksgebouwen. Symmetrie werd aan de kant geschoven in navolging van de Japanse invloeden en het effect van golvingen spelen volop.

De villa die geklasseerd is als historisch monument werd door de priv é-eigenaars, Olga en Michel Gilbert, volledig gerenoveerd. De herinrichting van de tuinen genoot Olga Gilbert’s bijzonder aandacht.

Het is moeilijk om als kunstenaar zijn/haar plaats te vinden in deze overvloed aan schoonheid. Elk werk wordt bijna in direct verband gebracht met ofwel het gebouw ofwel de tuin, wat meestal erg moeilijk is. Alhoewel Tatiana Wolska daar met een heel po ëtisch werk in lukt, een werk wat voortkomt uit afval en gerecycleerde plastic flessen.

Dieper in de bosjes heb je het gevoel dat de kunstwerken best kunnen functioneren op zichzelf.

En dan wil ik even nog een voor mij onbekende kunstenaar vernoemen, S ébastien Pauwels.

Het werk blijft mij raken, ook al kan ik het niet goed omschrijven.

Fantôme (2020) Gemengde techniek (glasvezel, jesmoniet, buitenvernis) Uniek exemplaar 200 x 122 x 17 cm (socle 110 x 114 x 114 cm) Courtesy de kunstenaar en Michel Rein Gallery.

Met lichte en onbeduidende materialen ontwerpt S ébastien Pauwels holle werken die “leegtes cre ëren”. De kunstenaar noemt deze ook wel ‘spookbeelden’, vanwege hun vaag antropomorf uiterlijk. De term ‘spookbeelden’ verwijst ook naar de notie van herinnering, van iets wat overbijft, van een spoor, van iets dat er niet meer is. Een spoor is de residuele vorm van een verleden toestand die niet meer is. Het werk Fantôme verwijst dan ook naar het idee van gemis en duidt de leegte aan waaruit het bestaat, die het impliceert en genereert.

Binnen in het gebouw is die harmonie er wel. Jan Vercruysse, een beetje ten onrechte vergeten kunstenaar, slaagt er perfect in om de limieten van de kunst te tonen in de vorm van een reeks ontwerpen voor tuinen en parken die voortvloeien uit de vraag over hoe hedendaagse kunst in de openbare ruimte te integreren.

De crypte van de Sint-Hermesbasiliek

Deze romaans-gotische crypte, een parel van het regionale erfgoed, telt 32 zuilen en is daarmee de grootste van West-Europa (XIe eeuw).

De tentoongestelde werken van Tinka Pittoors nodigen uit tot reflectie en een rijke dialoog tussen heden en verleden.

Het Cultureel Centrum De Ververij

De Ververij is gevestigd in de voormalige textielfabriek «Teintureries Belges » en herbergt een kunstacademie en biedt ruimtes voor talrijke culturele evenementen.

www.ronse.be/nl/cc-de-ververij

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

Programmatie van Jan Leconte

De openluchttentoonstelling op de site van Cultuurcentrum De Ververij Ronse heeft een artistiek concept dat parallel loopt met dit van de tentoonstelling die doorgaat in het park van de Villa Carpentier Ronse. Het idee van de expo aan de Villa werd geïnitieerd door de Brusselse curatoren Yolande De Bontridder en Jennifer Plasman die getriggerd werden door het unieke landhuis annex park van de hand van de wereldberoemde architect Art Nouveau Victor Horta. Het lag voor de hand dat het organiseren van een dubbeltentoonstelling zou focussen op de gemeenschappelijke architecturale insteek. Op het domein van de Ververij staat namelijk sinds enige tijd een nieuw indrukwekkend én duurzaam gebouw met een sterke minimalistische architecturale uitstraling én met een knipoog naar het textielerfgoed van de hand van EVR-architecten. Om het ontstaan en de uitwerking van de twee hedendaagse tentoonstellingen, in relatie tot de stad, in hun volle waarde te kunnen inschatten, zal de bezoeker doorheen de stad wandelen en zal die ondertussen de stad Ronse ontdekken als een Art Deco stad, als een plek met een crypte op Europees niveau, de Vrijheid als oudste kern, .. De selectie is gebaseerd op beeldend kunstenaars die een conceptuele invloed hebben in hun oeuvre dat op een gelaagde wijze refereert aan filosofie, sociale en culturele geschiedenis, ethiek, ecologie en duurzaamheid, design,.. maar dat evenzeer een specifieke en een gemeenschappelijk soort strakke en dynamische, soms interactieve vormelijkheid nastreeft. Bepaalde kunstenaars stellen beklijvende bestaande werken ter beschikking die een vernieuwde betekenis krijgen door de invloed van de omvangrijke en strakke ruimtelijkheid van de plek. Andere kunstenaars bouwen hun werk anders op of ‘adapteren’ het. Evenveel kunstenaars maken nieuw (in situ) werk in hun studio’s en/of op de locatie, in de lijn van hun bestaand oeuvre of net niet. Bij een aantal kunstenaars zal hun werk ter plekke evolueren door het louter verder schrijden van de tijd of zullen ze het herbouwen in de loop van de tentoonstelling.

Deelnemende kunstenaars  : Nel Bonte, Robbrecht Desmet, Bart Lodewijks, Sarah & Charles, Kelly Schacht, Hannelore Van Dijck, Emma Van Roey, Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels et Tim Volckaert.

En dan, Salon des Artistes

Het oude postgebouw op de Grote Markt en het oude zwembad van Ronse op de Engelsenlaan zijn twee mooie locaties om veel talent bij elkaar te brengen. Soms onstuimig, ik geef het toe, maar is dat ook niet de kwaliteit van een jonge kunstenaar om zo zijn?

Liefst zeven curatoren ! selecteerden zo’n 40 kunstenaars die allemaal nieuw werk maakten. En die ook kunnen gekocht worden. Ik hoop het eigenlijk want de meeste hebben wel iets in hun mars en de prijzen zijn best betaalbaar.

Ik wil niet te veel namen noemen want dat zou onrecht doen aan de anderen.

Maar misschien toch Tamara Van San. Ik zag haar werk een aantal keer, oa in Kunst en Zwalm, en SMAK en nooit ontgoochelt haar werk. Altijd fris, al is dit zo een verkeerd woord. Steeds is ze aanwezig op haar manier, alsof ze dit werk moet maken.

 

En nog eentje, Feline Minne. Ik dacht dat ze boeken schreef, en dat doet ze ook blijkbaar.
Maar schilderen, dat doet ze goed. Soms zie ik Katie Heck, maar dat zal uiteraard per toeval zijn. Maar misschien schildert ze een boek, een verhaal en komt de link vandaar.

En nog eentje en dan stop ik, Griet Van De Velde. Ik hou van dit soort universeel werk, nooit saai, altijd eenvoudig en toch complex.

Expo : Griet Van de Velde (photography) | BOZAR Brussel

Ik doe de andere kunstenaars tekort door ze niet te vernoemen en dat is jammer, maar 40 kunstenaars, geef toe.

E én negatief puntje wil ik meegeven toch, ook al lijkt het muggezifterij, ik dacht dat eerst de voornaam en dan de achternaam wordt meegegeven en niet omgekeerd. Geef toe, Cloostermans Nelleke, Pittoors Tinka, Volkaert Tim, etc, het lijkt wel een lijst voor één of ander transport. Maar goed, Nelleke Cloostermans, dat is hierbij rechtgezet.

Dus wat rest me, ga naar Ronse en beleef de tentoonstellingen. Ga ook kijken naar de prachtige Art Deco gebouwen in de stad.
Ook toch even vernoemen dat zowel de Ververij al de schepen van cultuur van Ronse een pluim verdienen om de zo geplaagde culturele sector even in de schijnwerpers te zetten. Een voorbeeld voor veel omringende steden en gemeenten.

“Alle rechte lijnen zijn gebogen”

Tentoonstelling van hedendaagse kunst te Ronse van 26 juni tot 27 september 2020 Villa Carpentier ontworpen door Victor Horta

Sint-Hermescrypte

Centre Culturel CC De Ververij Curatoren  : Yolande De Bontridder & Jennifer Plasman en Jan Leconte voor CC De Ververij

Openinguren vrijdag > zondag 12u – 17u Combiticket : villacarpentier.be

Deelnemende kunstenaars Salon des Artistes

Oud zwembad, Engelsenlaan 70, en oud Bpostgebouw, grote markt 22 Ronse

Amarioarei Magda, Bisig Florin, Bolenz Ulrike, Borgermans Hilde, Boutsen Dries, Claeys Henry, Cloosterman Nelleke, Club Diogène, Cotteleer Anton,
De Keyser Tine, De Mol Harlinde, De Moor Natalie, De Voet Charlie, Dhaen Catharina, D’Haeyer Thibault, Duffeleer Anthony, Emmerich Hadassah,
Fournier Bertrand, Gobyn Ritsart, Langa Nokhukanya, Minne Feline, Miyeon Lee, Pillen Sarah, Pittoors Tinka, Slangen Nancy, Steurbaut Adi, Thienpont Karel, Thoelen Martine, Van Damme Lies, Van de Velde Griet, Vanpoucke Joris, Van San Tamara, Van Schuylenbergh Gilles, Van Steen Baldewin, Vansteenkiste Jonas, Van Tichelen Leen, Vandekerckhove Hans, Vanello Luca, Velter Yves, Villavicencio Pizango Shirley, Vindevogel Jan, Volckaert Tim, Waeghe Colin,  Weidenbaum Peter en Zeebroek Sarah Yu