Illustratieve afbeelding

Brakel vraagt Zottegem om buurtweg te heropenen

In Sint-Maria-Oudenhove, op de gemeentegrens tussen Zottegem en Brakel, is de ‘Sentier n ° 70’ al jarenlang buiten gebruik geraakt. Met het oog op de opmaak van een Tragewegenplan Zottegem werden enkele jaren geleden, als eerste fase, de trage wegen in de deelgemeenten Sint-Goriks-Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove onder de loep genomen en daarbij kwam ook deze buurtweg in beeld. Dat onderzoek resulteerde toen in een adviesnota en actieplan die in de gemeenteraadszitting van 23 november 2015 werden goedgekeurd.

Daarbij luidde het advies voor buurtweg nr.70: herstellen en heropenen. Maar bijna vijf jaar later is het vooralsnog bij dit advies-op-papier gebleven en is er op het terrein nog niets van actie zichtbaar geworden. Intussen is de buurtweg 70 eveneens opgenomen in het Tragewegenplan Brakel, met hetzelfde advies, en blijkbaar wil het Brakelse gemeentebestuur wel ook werk maken van de uitvoering van het advies om buurtweg 70 te herstellen en te heropenen. Vanuit het Brakelse gemeentehuis ontving het Zottegemse college van burgemeester en schepenen namelijk de mededeling dat Brakel hierbij het voortouw wil nemen mits het formele akkoord van het Zottegemse stadsbestuur.