Illustratieve afbeelding

COVID-19 besmetting bij personeelslid brandweerpost Brakel

Vandaag is de brandweerzone Vlaamse Ardennen in kennis gesteld dat een actief personeelslid van de post Brakel positief heeft getest op het coronavirus. De brandweerzone heeft onmiddellijk alle nodige maatregelen genomen om de
gevolgen hiervan zoveel mogelijk in te dijken.

De zonecommandant Peter De Vijlder werd gisterenavond laat in kennis gesteld dat een personeelslid positief heeft getest op corona:

“Dit werd ook effectief deze ochtend bevestigd. Het personeelslid is momenteel asymptomatisch (zonder ziekteverschijnselen, red.) maar is wel in direct contact geweest met andere leden van de brandweerpost tijdens reguliere interventies en wespenverdelgingen. Onmiddellijk werden alle contacten van de betrokkene opgespoord, en werden deze aangemaand om een coronatest af te laten nemen.”

“Het betreft in totaal 7 brandweerlieden van de post Brakel. Geen van hen vertoont symptomen en allen verkeren momenteel in goede gezondheid. Tot uitsluitsel van het definitieve resultaat van de coronatest, werden deze personen in zelfquarantaine gezet. Bijkomend wordt de lichaamstemperatuur van personeelsleden die in tweede lijn in contact zijn gekomen geregistreerd gedurende 7 dagen. De brandweerzone bestaat namelijk uit een netwerk van brandweerposten waartussen heel wat contacten zijn.”

“Ook een aantal burgers zijn mogelijks in contact gekomen met de medewerker tijdens de uitvoering van wespenverdelgingen. Al deze burgers werden gecontacteerd en in kennis gesteld. De betrokken burgemeester en de voorzitter van de brandweerzone werden in kennis gesteld, en volgen de situatie op de voet. De brandweerpost werd onderworpen aan een grondige ontsmettingsprocedure, teneinde eventuele restbesmettingen te elimineren. De operationaliteit van de brandweerpost Brakel komt vooralsnog niet in het gedrang.”

“BVLAR is bekommerd om de gezondheid van zijn medewerkers en de burgers die het beschermt. Daarom werden reeds van in het begin van de sanitaire crisis rigoureuze maatregelen genomen, teneinde het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Van in het begin van deze heropflakkering van het coronavirus werden deze sanitaire maatregelen dan ook opnieuw aangescherpt.”