Fietsen langs Bruggenhoek in Zottegem wordt veiliger

Aan de Bruggenhoek, langs de kant van het WZC Bruggenpark, is de huidige verkeerssituatie vooral voor fietsers maar ook voor automobilisten die komende van de Buke richting Zottegems centrum rijden, allesbehalve veilig.

Nabij voornoemd woonzorgcentrum gaat het verhoogde fietspad namelijk over in een fietssuggestiestrook maar de aansluiting tussen beide laat momenteel te wensen over. Naast het niveauverschil tussen het fietspad en het asfalt van de rijweg moeten fietsers er ook over een boordsteen en door een greppel rijden om de fietssuggestiestrook te bereiken, terwijl ze tegelijk ook nog het achterliggende verkeer moeten inschatten.

Om aan deze gevaarlijke situatie een mouw te passen, zullen de greppel en de schuine boordsteen over een lengte van 7 meter verwijderd worden. In plaats hiervan en teneinde het niveauverschil weg te werken, zal over die afstand het fietspad licht hellend naar de rijweg toe aangelegd worden om zodoende het fietspad en de fietssuggestiestrook drempelloos te laten aaneensluiten. Verder zal er ook een verkeersgeleider met bijhorende verkeersborden geplaatst worden, die niet alleen voor de fietser extra ‘rugdekking’ zal bieden maar ook de automobilisten zal waarschuwen voor de verkeerssituatie (fietsers op de rijweg) die ze naderen.