De schoolomgevingen in Merelbeke krijgen meer kleur

v.l.n.r. schepen Pascal Rousseaux, schepen Luc Van Huffel en schepen Isabelle Van De Steene bij de nieuwe wegmarkeringen aan het Technisch Atheneum Merelbeke

Het lokaal bestuur Merelbeke startte begin 2020 met een uitgebreide studie van alle 14 scholen met als doel de verkeersveiligheid en zichtbaarheid van de schoolomgevingen te verbeteren. “We analyseerden begin dit jaar de bestaande knelpunten die zich op het gebied van mobiliteit in de schoolomgevingen voordoen. Daarbij gingen we ook in gesprek met de schooldirecties en lanceerden we in het voorjaar een enquête om de subjectieve verkeersonveiligheid in kaart te kunnen brengen. Op basis daarvan kregen we per schoolomgeving een duidelijk beeld van de verkeersveiligheid,” zo zegt schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel.
De slechte zichtbaarheid van de schoolomgevingen kwam daarbij als belangrijk knelpunt naar voren, aangezien dit vaak ook leidt tot andere problemen zoals een te hoge snelheid of onveilige oversteekplaatsen voor kinderen.
Octopusmarkeringen en regenboogzebrapaden

“Om de herkenbaarheid van schoolomgevingen te vergroten, brengen we in de loop van deze week nieuwe, kleurrijke Octopusmarkeringen aan in elke schoolomgeving. Daarnaast voorzien we voor de belangrijkste oversteekplaatsen van de scholen een regenboogzebrapad om de veiligheid van de oversteken te verbeteren,” verduidelijkt schepen van Openbare werken Pascal Rousseaux. De snelheidsmeters worden in de loop van deze maand teruggeplaatst om de zone 30 te benadrukken. Het doel is om met deze eerste maatregelen voor de schoolomgevingen klaar te zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september.

Octopusgemeente

Het verbeteren van de zichtbaarheid van de scholen is echter nog maar het topje van de ijsberg in de aanpak van het lokaal bestuur Merelbeke om de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen te verbeteren. “Onze plannen stoppen niet bij het nemen van maatregelen om de zichtbaarheid van de scholen te verbeteren. Zo staan er nog heel wat andere maatregelen op de planning om de veiligheid te verbeteren. We gaan na de start van het nieuwe schooljaar verder in gesprek met de scholen om de oplossingen voor elke schoolomgeving verder uit te werken,” legt schepen van Onderwijs Isabelle Van De Steene uit. Het lokaal bestuur Merelbeke engageert zich voor het schooljaar 2020-2021 als octopusgemeente, waarbij ze de veiligheid in de schoolomgevingen verder wil aanpakken. De scholen krijgen daarbij ondersteuning voor acties rond meer verkeersveiligheid.