Riolerings- en wegeniswerken in Godveerdegem, Velzeke en Elene

Op de uitvoering ervan zal wel nog een paar jaartjes moeten gewacht worden maar in elk geval hebben het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) en de stad Zottegem plannen voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met de nodige buffering, veilige fietspaden en nieuwe wegverharding in een aantal straten in Godveerdegem, Velzeke en Elene.

In eerstgenoemde deelgemeente betreft het de Langestraat, Tweekerkenstraat en het gedeelte van de Godveerdegemstraat tussen het kruispunt met de Tweekerkenstraat (Ronselaar) en het kruispunt met de Jasmijnstraat. In Velzeke gaat het over de Lieve-Heerstraat en het gedeelte van de Provinciebaan tussen huisnummer 308 en het kruispunt met de Lippenseweg, en in Elene is het deel van de Steenweg op Aalst tussen het kruispunt met de Elenestraat en het kruispunt De Vos aan de beurt.

Met het oog op het uitvoeren van deze werken werd door de drie voornoemde betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en is er beslist om gezamenlijk een studiebureau aan te stellen dat de opdracht zal krijgen voor de geplande werken een ontwerp op te maken. Voor de stad Zottegem zou het aandeel in deze studiekosten in totaal 42.425 euro bedragen.