Buurtweg in Ophasselt niet begaanbaar, wat in strijd is met het decreet


De weg achter woning 27 oostwaarts naar kerk Ophasselt: netels…


Geraardsbergen/Ophasselt. Deze buurtweg, een typische kerkwegel, start aan de westkant van woning 27 aan de Rapidelaan te Ophasselt. De buurtweg mag dan wel toegankelijk zijn, ze is met moeite begaanbaar. Volgens artikel 38 3 ° van het gemeentewegendecreet moeten buurtwegen vlot toegankelijk en begaanbaar zijn. Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheden om deze overtredingen aan te pakken…

Achter de woning is de weg toegankelijk en begaanbaar. Maar verder op zijn de hoge netels niet gemaaid door de stad. De buurtweg loopt verder langs een weiland. Een mooie rij meidoorns aan de noordkant groeit nu tot over de buurtweg en maakt de doorgang feitelijk onmogelijk. Dat is zo tot aan een ruime, leegstaande kapel langs het traject.

Even verder op loopt de weg door een akker. Nu een maisveld waar regelmatig met een quad wordt doorgereden. De weg eindigt op een losweg die uitmondt aan Bildeken, ten zuiden van woning 21. Daar tegenover situeert zich de grote verkaveling (met centrale een geredde kapel) die aansluit bij de plaatselijke basisschool en de plaatselijke voetbalploeg van Ophasselt.

De buurtweg is langs beide kanten even toegankelijk maar duidelijk niet volledig begaanbaar . Dit is duidelijk in tegenstrijd met artikel 38 3 ° ‘Het is verboden de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te hinderen of onmogelijk te maken.’(decreet over de gemeentewegen vanaf 1.9.2019).

Gemeenten kunnen overtredingen (van aangelanden) aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties(art 39). Het college van burgemeester en schepenen kan elke overtreder een last opleggen tot herstel van de overtreding(art. 40) of kan in spoedeisende gevallen bestuursdwang toepassen (art. 41).

Armand Matthijs
Beweging- en sportproject Rebus vzw


Deze kapel is niet bereikbaar. De buurtweg is totaal overwoekerd.