7 Covid-positieve pati ënten in AZ Sint-Elisabeth Zottegem, waarvan één op Intensieve Zorgen.

Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem laat weten dat er sedert half juli meerdere tientallen streekgenoten positief werden getest op een Covid-infectie. Gisteren, 16 augustus 2020, lagen in totaal opnieuw 7 Covid-positieve pati ënten in het ziekenhuis, waarvan één op Intensieve Zorgen.

“Na een enkele weken durende periode, waarbij er noch in het ziekenhuis, noch bij de huisartsen, corona-positieve pati ënten gehospitaliseerd of gediagnosticeerd werden, is de situatie in de regio sedert medio juli terug verslechterd. Ook de pers besteedde hier uitgebreid aandacht aan de voorbije weken”, aldus Nicky De Temmerman, communicatieverantwoordelijke bij AZ Sint-Elisabeth.

“In de pretriagepost van de huisartsen en ook op de spoedgevallendienst werden meerdere tientallen streekgenoten positief bevonden op een covid-infectie. Dit gaf aanleiding tot het in quarantaine plaatsen van deze pati ënten en het uitvoeren van een uitgebreid contactonderzoek, met de bedoeling de lokale uitbraken zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Desondanks heeft dit toch aanleiding gegeven tot nieuwe ziekenhuis-opnames. Gisteren, 16 augustus 2020, lagen in totaal opnieuw 7 covid-positieve pati ënten in het ziekenhuis, waarvan één op Intensieve Zorgen.”

“Deze minder goede evolutie moeten we kost wat kost opnieuw kunnen ombuigen! Het blijft daarom absoluut noodzakelijk om zo goed als mogelijk de maatregelen die de overheid uitgevaardigd heeft, te blijven volgen, met als belangrijkste: maskerplicht, gebruik van zeep en handalcohol, afstand houden en langdurige of onbeschermde contacten met ouderen en verzwakte pati ënten zoveel mogelijk vermijden. Deze situatie dwingt ons ziekenhuis, conform overheidsrichtlijnen, om soms onsympathieke maatregelen te nemen zoals beperken van de toegankelijkheid en de bezoekmogelijkheden, beperken van het aantal begeleiders, …”