Zottegem moet eindejaarsverlichting in de Heldenlaan herinrichten: 52.747 euro

In Zottegem wordt er al langer werk van gemaakt om stelselmatig, zowel in het centrum als in deelgemeenten, oude armaturen van de openbare verlichting te vervangen door energiezuiniger LED-verlichting die zowel voor een lagere verbruikskost als voor minder CO ²-uitstoot zorgt. In het stadscentrum zijn hiervoort de Heldenlaan en de D. Van Den Bosschestraat aan de beurt.

In de Heldenlaan komen er 20 gevelarmaturen (kleur RAL 8019 = grijsbruin), dezelfde als in de Hoogstraat en Stationsstraat. De vier verlichtingspalen ter hoogte van de rotonde aan het Kasteel van Egmont worden vervangen door palen en armaturen eveneens in RAL 8019-kleur. Voor de D. Van Den Bosschestraat zijn klassieke LED-armaturen voorzien (in RAL 7025 = lichtgrijze kleur) die zullen geplaatst worden op de reeds aanwezige verlichtingspalen.

Hoewel de volledige heraanleg van de Heldenlaan nog niet voor morgen is (alleszins moet eerst de parking onder het oud-college gebruiksklaar zijn), hadden in het vooruitzicht van deze laatste fase van de stadskernrenovatie wel reeds meerdere voorbereidende werkvergaderingen plaats waarbij ook het Agentschap Onroerend Erfgoed betrokken was omdat de dubbele rij knotplatanen (oorspronkelijk waren het er 28) die bijna 100 jaar geleden in de Heldenlaan werd aangeplant ter gelegenheid van de onthulling van het oorlogsmonument in 1921, erkend is als beschermd dorpsgezicht en het voortbestaan van de bomen dus niet in gevaar mag gebracht worden door de geplande renovatie.

Vanuit die Vlaamse overheidsdienst is ook opgemerkt dat de bomen niet meer mogen gebruikt worden voor het aanbrengen van de feestverlichting waarmee de centrumstraten ieder eindejaar versierd worden. De verlichting rond de boomstammen ophangen (zoals twee jaar geleden nog) of overspanningen tussen de twee bomenrijen (zoals vorig jaar) zijn dus voortaan uit den boze, ter bescherming van de platanen. Daarom zal nu langs weerskanten aan de gevelrij een kabel voor de eindejaarsverlichting voorzien worden en zullen op verschillende plaatsen op ‘verlichtingshoogte’ de nodige stopcontacten geplaatst worden om de verlichting op aan te sluiten. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de totale kostprijs voor al deze werken becijferd op 52.747 euro.