Oosterzele zet maximaal in op veilige schoolomgevingen

Snelheidscontroles aan schoolomgevingen

‘Voor 1 september 2020 zullen de wegmarkeringen aan alle scholen opgefrist worden. Bijkomend zullen er opnieuw een aantal speelse en kleurrijke Octopusmarkeringen worden geplaatst, dewelke wij sinds 2018 voorzien aan alle schoolomgevingen. Wij plaatsten deze als eerste gemeente in de regio en gaan dit format blijven gebruiken voor de uniformiteit en duidelijkheid’, melden schepen Openbare Werken en Mobiliteit Christ Meuleman, schepen van Jeugd Elsy De Wilde en voorzitter Verkeerscommissie Filip Vermeiren. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle,   gemeente Oosterzele)

‘Wij hebben ook veelvuldig contact met het agentschap wegen en verkeer voor de schoolomgevingen langs de gewestwegen op ons grondgebied. Er werd ondertussen nieuwe, duidelijke bebording aangebracht in de Stationsstraat. Het agentschap is echter van mening om extra signalisatie en wegmarkeringen tot het strikt minimum te beperken. Bijgevolg ligt de oplossing in meer handhaving om weggebruikers aan te manen om zich aan de snelheidsbeperkingen te houden. Door het gemeentebestuur werd dan ook beslist om snelheidscontroles te organiseren in de diverse schoolomgevingen bij de opstart van de scholen. Wij hopen hiermee alle autobestuurders te overtuigen om de snelheidsbeperkingen te respecteren en de verkeersleefbaarheid in de schoolomgevingen te verhogen’, klinkt het vastberaden bij de schepenen Meuleman en De Wilde en voorzitter Verkeerscommissie Filip Vermeiren. Via de verschillende gemeentelijke (HOPLR, facebook, infoborden,…) en politionele kanalen zal er worden gecommuniceerd.

Octopusgemeente

Het gemeentebestuur is sinds kort een Octopusgemeente geworden. Dat wil zeggen dat het bestuur de lidmaatschapsbijdrage als Octopusschool voor alle scholen op het grondgebied voor zich neemt voor het komende schooljaar 2020-2021. In kader van de mobiliteitsweek zal op het marktplein van Scheldewindeke een lesmoment doorgaan voor de diverse scholen op het grondgebied. Op 21 en 22 september zal onder meer een tuimelwagen én een initiatie dode hoek georganiseerd worden. Ondertussen werd de schoolomgeving VBS Balegem opgewaardeerd en zal via een nieuw subsidiedossier, ingediend bij de minister, de schoolomgeving GILO Balegem op korte termijn worden aangepakt. In de cities worden affiches aangebracht die “veilig verkeer” aanmoedigen. Dit naar een idee en uitwerking van schepen jeugd Elsy De Wilde.

X