‘Aan de erbarmelijke verkeerstoestanden op de Groteweg en de Astridlaan is niets veranderd.’

Open brief Patrick Coone een het stadsbestuur


Patrick Coone; De Groteweg en de Astridlaan (Google Earth)


Geraardsbergen. Een buurtbewoner langs de Groteweg in Overboelare doet zijn beklag over het feit dat het stadsbestuur nog niets heeft ondernomen tegen de gevaarlijke verkeerssituatie op de Groteweg en de Astridlaan. Hij hoopt met vele anderen dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en de beloftes nakomt om de ellendige verkeerssituatie te verbeteren.

Beste mijnheer Van Trimpont , heren en dames van de gemeenteraad van Geraardsbergen .

Zoals zovelen onder ons maar meer bepaald onze kinderen en de leerkrachten, kijken we toch met een ander gevoel uit naar het begin van het schooljaar komende dinsdag. Een gevoel dat ons gedurende de laatste 6 maand serieus heeft beïnvloed. Laat ons dan ook hopen dat alles goed verloopt . Maar zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen denken gaat deze brief niet daarover, maar wel over hoe men er weer is in geslaagd , na verschillende beloften en mondelinge toegevingen , om aan de erbarmelijke verkeerstoestanden langs de Groteweg en Astridlaan   (N42) door Overboelare en Nederboelare , niks te hebben gedaan .

beloftes…
Zo is er de verkeerssituatie die ondertussen 4 jaar aansleept, aan het kruispunt met de Burgstraat, Verbondenenstraat en de Groteweg, waar men er nog steeds niet is toegekomen om ofwel de Burgstraat éénrichtingsverkeer te maken, of de elektronische snelheidsborden te plaatsen zoals gevraagd in een werkaanvraag in september 2017. Trouwens met de toekomst voor ogen dat ILVA omschakelt naar containers i.p.v. gele zakken zal er in de nu reeds te smalle Burgstraat nog minder plaats overblijven voor de voetgangers .

De belofte om van de omgeving rond de Freinetschool een permanente zone 30 te maken is blijkbaar ook weer in de prullenmand beland , dit was nochtans besproken met AWV en de dienst mobiliteit en kon blijkbaar op goedkeuring rekenen van AWV, maar corona zal waarschijnlijk het excuus zijn.

De vrachtwagens op de Groteweg
En tot slot de doorn in het oog (oor ) van de vele buurtbewoners langs de Groteweg , de snelheid van de massa vrachtwagens die in de vroege uurtjes op deze weg de keizer blijken te zijn . Waar ikzelf meerdere malen ter gelegenheid van de verschillende flitsmarathons, ingericht door onze politiezone, met opgave van plaats en tijdstip nooit gehoor heb gekregen en dit fenomeen zich nog steeds ongestraft voordoet, lees de verslagen van de vele controles op de facebookpagina van onze politiezone en zoek naar het aantal verbaliseerde vrachtwagens wegens overdreven snelheid ? Juist je zal er geen vinden !
Nochtans heeft onze burgervader in een email in februari 2018 de vraag gesteld aan de korpschef van onze politie zone om en ik citeer : ‘Wil eens ASAP controles laten uitvoeren op de Groteweg, voor voertuigen die richting Lessen rijden, op een di, woe, do , voorbij de Colruyt, na een licht helling , wil mij de resultaten laten doorsturen.’ het antwoord van de korpschef was het volgende: ‘Volgens de metingen is de V85, 60 km/uur , indien het opzet de vrachtwagens te treffen dan zal dit niet het gewenste effect hebben. Ze   rijden vnl. de max. snelheid.’

De kilometerheffing zal hopelijk een kentering brengen . Een mogelijkheid is een repressief beleid naar vrachtwagens toe om zo ontradend te werken . Hieruit moeten we spijtig genoeg vaststellen dat ten eerste de kilometerheffing helemaal geen kentering heeft gebracht , integendeel , en dat de max. snelheid op deze plaats 50 km / uur bedraagt en geen 60 zoals aangegeven , en blijven wij, de bewoners, met dezelfde overlast geplaagd. Wij zien geen controles op deze overtredingen .

Veilige start schooljaar
Besluiten kan ik enkel met mijn teleurstelling uit te drukken in deze brief , teleurgesteld in mensen die ons bewoners in het gezicht vriendelijk toe lachen en valselijk openstaan voor onze verzuchtingen , verzuchtingen die zij ,eenmaal de rug gedraaid, in de prullenmand doen verdwijnen. Ik hoop dat de ouders en grootouders die de kinderen begeleiden langs deze te drukke weg, een veilige start mogen meemaken van een nieuw schooljaar. Wij hopen verder dat men toch nog eens die verzuchtingen uit die prullenmand zal opvissen en   in eigen geweten kijken en moeten toegeven dat het nu hoog tijd wordt om tot acties over te gaan .

Een teleurgestelde buurtbewoner

COONE Patrik