©Sophie Richez - Wouter Vande Winkel, schepen van Mobiliteit, openbare werken, leefmilieu en klimaat

Denk mee over de Dendervallei

Het typische reli ëf en de toegenomen bebouwing zorgen ervoor dat de Dendervallei gevoelig is voor overstromingen. In de toekomst verwachten we intensere neerslagbuien én langere periodes van droogte. Ook een droge bodem zorgt voor sneller afstromend water, waardoor de Dender op korte tijd nog meer water moet slikken en op bepaalde plekken overstroomt. Dat zorgt voor wateroverlast en schade, ook in Ninove.

 Strategisch plan

Om die schade in de toekomst te voorkomen, is het tijd voor actie. De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove bundelen daarom hun krachten en werken samen met verschillende actoren in de Denderstreek het  Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei  uit.

Met dit project gaan we op zoek naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie. Zo werken we aan een veerkrachtige Dendervallei.

 Schade door overstromingen aanpakken, dat doen we het beste door een combinatie van verschillende maatregelen te nemen:

  • overstromingen beheersen (beschermen of protectie)
  • schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie)
  • voorbereid zijn als er zich toch een overstroming voordoet (paraatheid).

Dat noemen we meerlaagse waterveiligheid. Deze aanpak vraagt een goede samenwerking tussen waterbeheerders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, crisis- en hulpdiensten én burgers.

 Ook jij kan je steentje bijdragen

In november gaan we graag met jou in gesprek. Deel je idee ën, ga in gesprek met beleidsmakers en mensen uit je buurt en draag zo je steentje bij aan het Strategisch Plan. Meer informatie volgt in het najaar. Hou de website  www.ruimtevoorwater.be  in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief.

 Vandaag al aan de slag gaan?

Je kan heel wat doen om overstromingen mee te helpen voorkomen:

  • regenwater opvangen en hergebruiken
  • je oprit en terras ontharden
  • een regenwatervijver aanleggen.

Meer tips vind je op  www.ruimtevoorwater.be

 Nieuwsgierig naar meer?

De hele maand september vind je een infotentoonstelling aan het stadspark, ter hoogte van ’t Oeverstekske, de voetgangersbrug over de Dender. Neem er gerust een kijkje!

X