GO! Atheneum Geraardsbergen zet in op innovatief onderwijs als antwoord op coronacrisis


Geraardsbergen. Hoe pakt een praktijkgerichte opleiding als Maatschappelijke Veiligheid aan het GO! Atheneum Geraardsbergen dit ‘coronaschooljaar’ aan? Al 11 jaar lang bereidt de opleiding Maatschappelijke Veiligheid aan het GO! Atheneum Geraardsbergen leerlingen voor op een carrière in de ruime veiligheidssector. De opleiding is zeer praktijkgericht en biedt afgestudeerden een brede waaier aan jobmogelijkheden.

“Met het nieuwe schooljaar dat nu in de startblokken staat, stonden we dan ook voor een aantal uitdagingen”, zegt Chris Teirlinck, opleidingscoördinator van de richting. “We starten gelukkig in code geel, maar we zijn goed voorbereid op alle mogelijke kleurcodes. Onze opleiding steunt meer en meer op een aantal pijlers: projectgestuurd onderwijs, waarin meerdere vakken samen aan bod komen, zelfgestuurd onderwijs met de leerkracht als coach en differentiatie, zodat elke leerling op zijn niveau beter wordt. Dat laatste is belangrijk, want we merken elk jaar opnieuw dat ons leerlingenpubliek zeer divers is. We willen dat elke leerling uitgedaagd wordt en zich kan ontwikkelen. Daarnaast kan de opleiding nog steeds rekenen op een sterke samenwerking met het beroepsveld, wat de werkgelegenheid voor afgestudeerden een boost geeft. Al deze principes kunnen in code geel, maar ook in code oranje en code rood toegepast worden, mits minieme aanpassingen voor leerkrachten en leerlingen. We vinden het belangrijk dat we dit schooljaar voor onze leerlingen een even kwalitatieve opleiding kunnen bieden als in een normaal schooljaar zonder Covid-19. Ook het praktijkaspect van de stages, toch iets wat ons sterk maakt als opleiding Maatschappelijke Veiligheid, zal dit jaar niet verloren gaan. Innoveren was in deze maatschappelijke context zeker nodig en de stappen die we nu gezet hebben zullen naar de toekomst toe een meerwaarde bieden aan de opleiding, ook als de coronacrisis achter de rug zal zijn.”

X