©RV Facebook - Sam De Duffeleer

N-VA Ninove zal waken over de invulling van de zomerschool en taalstimulerende activiteiten.

In De Lettertuin in Ninove werd een zomerschool ingericht door het stadsbestuur. Een zomerschool is er vooral voor leerlingen die een taal- en leerachterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Die leerlingen krijgen bijzondere ondersteuning voor Nederlands, wiskunde en wetenschappen. Om deze zomerschool op te zetten werd door Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) het bedrag van € 7.500 toegekend aan het stadsbestuur van Ninove.

Sam De Duffeleer (N-VA): “Ik kan de zomerschool en taalstimulerende activiteiten in Ninove alleen maar toejuichen. We kijken met N-VA uit naar de afloop en de meerwaarde van dit vakantieaanbod.”  

Bijkomend werd deze zomer door het Ninoofse stadsbestuur ook een dossier ingediend om taalstimulerende activiteiten te laten doorgaan. In samenwerking met een aantal partners zoals de basisscholen, organisatoren van vakantiekampen en speelpleinwerking, Teledienst vzw, Lejo vzw en Armoede Netwerk Ninove. Met het doel om in de schoolvakanties en tijdens de weekeindes deze buitenschoolse inspanningen te laten doorlopen, werd door Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) een bedrag toegekend van € 50.000.

Sam De Duffeleer (N-VA): “Ik zal waken over een kwaliteitsvolle invulling van deze projecten. Onze minister gaf alvast het geld vrij om aan de Ninoofse jeugd en ouders de kans te bieden het nuttige aan het aangename te koppelen.”

N-VA Ninove is benieuwd naar de einduitkomst van de inspanningen die reeds plaatsvonden en deze die nog in de steigers staan. M.a.w. hoe dit bijkomend geld feitelijk door het stadsbestuur werd of zal besteed worden. Daarbij is het belangrijk dat het bestuur kan aantonen op welke manier er binnen de activiteiten concreet aan taalstimulering werd gewerkt, of deze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen en hoeveel kinderen hier hebben aan deelgenomen.