Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Interview met Marijke Meul, de nieuwe directeur van het Koninklijk Atheneum Zottegem

Hierna een door het KAZ ingestuurd interview met Marijke Meul, de nieuwe directeur van het Koninklijk Atheneum Zottegem.

Elke school ervaart 1 september dit jaar toch net iets anders door alle extra maatregelen die deze corona-tijden met zich meebrengen. Op het GO! atheneum Zottegem, kortweg het KAZ, betekent die dag meteen ook de vuurdoop voor Marijke Meul, die op de eerste schooldag het directeurschap van Barbara Fernandez overneemt.

Tijdens de zomervakantie kondigde Barbara Fernandez aan dat ze om medische redenen haar functie als directeur van het KAZ niet langer zou opnemen. Haar bericht kwam voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel. Vanuit het bestuur van Scholengroep20 Zuid-Oost-Vlaanderen werd een openbare vacature uitgeschreven die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Marijke Meul, oud-leerling en tot voor kort leerkracht wetenschappen aan het KAZ, de schoolleiding op zich zal nemen vanaf 1 september. Geen vanzelfsprekende taak met alles wat er in het atheneum op stapel staat, en dat bovendien in code geel! Marijke is echter dankbaar voor het mooie werk van haar voorgangers. Ze wil de lijn van vernieuwing verder doortrekken en ziet daarbij een cruciale rol weggelegd voor de nieuwbouw die dit schooljaar in gebruik wordt genomen.

Een schooljaar opstarten in volle corona-tijd lijkt me niet evident als proefstuk?

Het vraagt inderdaad heel wat extra organisatie om de schoolstart en – tot nader order ook de rest van het jaar – voor onze leerlingen en voor het personeel zo veilig mogelijk te laten verlopen. We volgen uiteraard de geldende maatregelen strikt op maar hanteren naast het draaiboek van hogerhand extra schoolgebonden afspraken om elk risico op besmetting maximaal te vermijden. De gangen in ons hoofdgebouw zijn bijvoorbeeld niet zo breed, daarom splitsten we het gebouw op in drie zones, elk met een eigen circulatieplan. Alle leerlingen en hun ouders kregen hierover vorige week al een uitvoerige mededeling in de bus. Deze situatie vereist extra inzet en flexibiliteit van iedereen, niet enkel van de directeur.”

De school blijft groeien en de campus in volle ontwikkeling, dat legt de lat voor u wel hoog.

Ik ervaar het net als een mooie gelegenheid om een school te mogen leiden waar enerzijds al zoveel werd gerealiseerd en anderzijds nog al dat potentieel in de kiem aanwezig is.

Als realisaties vermeldt Marijke vooreerst de modulaire aanpak in het eerste jaar, waarbij de leerlingen zelf vakken kunnen kiezen op basis van hun eigen interesses. Zo bracht het KAZ de onderwijsvernieuwing al in 2014 in de praktijk. De voorbije schooljaren zette de school ook in op individueel en zelfstandig werken tijdens de “PLUS”-uren, die de leerlingen toelaten om in het gezelschap van hun leerkrachten delen van de leerstof te herbekijken of verder uit te diepen. In functie van deze nieuwe aanpak verbouwde de school een lokalenvleugel tot twee grote polyvalente klasruimtes die individueel werk en groepsinstructie toelaten. De leerlingen hebben in deze PLUS-lokalen ook steeds een chromebook ter beschikking.

Het KAZ zet ook al jaren in op STEM-onderwijs en blijft zichzelf ook op dat vlak volop vernieuwen. Door de jaren heen zijn al verschillende lokalen tot STEM-labo verbouwd, en als uitschieter vermeldt Marijke met trots het FabLab, een technisch en wetenschappelijk atelier met onder meer een lasersnijder, verschillende 3D-printers en een vinylsnijder.

Wat ziet u dan nog als groeikansen?

“We starten nu de richting “Bijzondere wetenschappelijke vorming” op, als tweede school in de hele provincie. Met dit zevende jaar aso willen we jongeren extra voorbereiden om een wiskundig-wetenschappelijke richting te gaan studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit. Als leerkracht wetenschappen was ik de voorbije jaren al sterk bij de opstart van deze richting betrokken en ze ligt me dus ook nauw aan het hart.

En in de tweede en de derde graad verfijnen we ook verder ons CLIL-aanbod. CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en houdt in dat we niet-taalvakken aanbieden in het Frans en het Engels. Vanaf september staan er in het derde jaar alvast lessen economie in het Engels gepland terwijl onze vijfdes nu al konden kiezen voor het vak Digitaal atelier of voor de Franse versie Atelier Digital.”

Maar voor het hoogtepunt op het vlak van onderwijsvernieuwing wijst de directeur door het raam. Je kan er dan ook niet naast kijken, de halve campus wordt ingepalmd door de nieuwbouw en de bijhorende bouwwerf.

“Ik kijk echt uit naar de ingebruikname van onze nieuwbouw, omdat dit echt de belichaming wordt van onze visie op vernieuwend onderwijs. Deze nieuwbouw van ongeveer 4.400m ² die de volledige basisschool en onze eerste graad zal herbergen, maakt komaf met de traditionele “les in een klaslokaal” maar is ingedeeld in grotere ruimtes die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maken in een flexibele en dynamische leeromgeving. Deze opbouw maakt het mogelijk om onderwijs aan te bieden in persoonlijke trajecten, met interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken, en net daar willen we naartoe de komende jaren.”

Een school vol vernieuwende projecten en een directeur vol ambitie, de beide hadden elkaar niet beter kunnen treffen. We wensen Marijke veel succes. Voor meer info kunt u terecht op de schoolsite kaz.be.

X