N-VA Oosterzele en Zottegem steunen de dringende herinrichting van de N42

Schepen Orville Cottenie: 'Een ingrijpend en positief plan voor onze streek'

De N-VA-afdelingen van Oosterzele en Zottegem zijn verontwaardigd dat Groen Oosterzele de herinrichting van de N42 in vraag stelt. “De nieuwe N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal zorgen voor de ontsluiting van een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen”, reageert Orville Cottenie, eerste schepen van de gemeente Oosterzele.

De N42 is een dossier dat al heel lang op de tafel ligt. Met dit project wil de Vlaamse Regering steven naar en vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Daarbij houdt de Regering rekening met alle vervoersmodi: voetgangers, fietsers, gemotoriseerd vervoer… “Dit is een ingrijpend en bijzonder positief plan voor onze streek”, laat schepen Orville Cottenie weten. “Temeer omdat over heel het projectgebied de impact op het landschap, de natuur, het geluid en de landbouw minimaal zal zijn. Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft immers het uitzicht van een open en groen landschap behouden.

Schepen Evert De Smet :’Nieuwe N42 zorgt voor ontsluiting groot deel Zuid – Oost – Vlaanderen’

De enorme inspanningen van de lokale besturen en de Vlaamse overheid staan in schril contrast met de destructieve houding van sommige lokale partijafdelingen. “Dat vanuit bepaalde hoek dit project megalomaan wordt genoemd, is onverantwoord en lichtzinnig”, stelt Evert De Smet, schepen van Mobiliteit van de Stad Zottegem. “De nieuwe N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal zorgen voor de ontsluiting van een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen. Een regio die echt nood heeft aan zuurstof die moet bijdragen tot een opleven van de lokale economie. Steden en gemeenten als Oosterzele, Zottegem, Brakel, Lierde en Geraardsbergen krijgen na decennia van stilstand eindelijk een faire kans op ontplooiing.”

Kortom, N-VA Zottegem en Oosterzele staan pal achter het voorstel. “We zullen dit dan ook zo doorgeven aan Minister van Mobiliteit en Openbare werken, Lydia Peeters en aan de hele Vlaamse regering. We rekenen erop dat alle andere partijen hetzelfde signaal aan de minister geven. Het is enkel door schouder aan schouder aan dit project te werken, dat er eindelijk schot in de zaak kan komen”, besluiten Cottenie en De Smet. Info: schepen Orville Cottenie (N-VA), 0468 / 26 93 01, Evert De Smet, schepen van Mobiliteit Zottegem (N-VA), 0498 / 29 84 82.

Carpoolparking aan Gijzenzelestraat

Bij deze herinrichting wordt de N42 omgevormd tot een primaire weg. Primaire wegen zijn wegen met een verzamelfunctie op Vlaams niveau (zie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Concreet betekent dit dat voor de N42 voortaan gestreefd wordt naar een strikte scheiding van enerzijds de voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet daarbij van elkaar gescheiden zijn.   Doel daarbij is te streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. In de praktijk wil men dat realiseren door dubbele rijstroken aan te leggen in beide rijrichtingen van de N42. Deze rijstroken worden met betonnen stootbermen gescheiden. Tegelijk worden ook het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42 beperkt. Ook voor voetgangers en fietsers worden belangrijke verbeteringen voorzien. Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele zal hier de N42 kunnen oprijden. Vanuit de Ankerwijk zal de rotonde nog enkel toegankelijk zijn voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers. Er komt bovendien een nieuwe carpoolparking aan de Gijzenzelestraat. Daar zullen 170 auto’s kunnen parkeren. Tenslotte komt er ook een nieuwe fietsenstalling.

X