Rode Kruis Zottegem rekent op financieel steuntje van inwoners nadat corona stickerverkoop dwarsboomde

Onder de noemer ‘Lokale Steunactie’ is, zoals bij de andere plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis Vlaanderen, ook bij het Rode Kruis Zottegem een campagne opgestart waarbij door deze vrijwilligersorganisatie om financi ële steun van de inwoners gevraagd wordt. Omwille van het (door corona) tegenvallende resultaat van de traditionele stickerverkoop is deze lokale steunactie dit jaar extra belangrijk om de werking van het Rode Kruis Zottegem in stand te houden.

De coronacrisis die nu al een half jaar een impact op onze samenleving heeft, bleef ook niet zonder gevolgen voor de Rode Kruis-afdeling Zottegem. Daardoor kon immers — voor het eerst in bijna zestig jaar — de bekende jaarlijkse stickeractie niet doorgaan zoals gewoonlijk en liep de organisatie heel wat inkomsten mis. Normaal gezien is net die stickerverkoop immers de belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar nog bracht die actie 7.495 euro op, dit jaar was dat slechts 1.621,65 euro.

Om dit verlies te proberen compenseren, zetten de vrijwilligers van het Rode Kruis Zottegem nu alles op alles met een Lokale Steunactie. Eerstdaags zal bij alle inwoners van Zottegem een brief in de bus vallen, waarin gevraagd wordt naar een financieel steuntje voor de plaatselijke R.K.-afdeling. Gehoopt wordt op deze manier een deel van de misgelopen inkomsten te kunnen goedmaken zodat de verdere werking van de Zottegemse R.K.-afdeling niet in het gedrang komt. De volledige opbrengst van deze actie is overigens integraal bestemd voor de organisatie van opleidingen, de aankoop van medisch en ander materiaal, de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen, enz.

60 VRIJWILLIGERS ACTIEF IN UW BUURT

Rode Kruis Vlaanderen telt inmiddels meer dan 13.000 goed opgeleide vrijwillige medewerkers, waarvan er 60 actief zijn binnen de Zottegemse afdeling. Ze helpen op evenementen en staan paraat bij rampen. Daarnaast worden ook ieder jaar gratis eerstehulpopleidingen georganiseerd voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft en zo staan ze mee in voor de zelfredzaamheid van de Zottegemnaren. Door de lokale R.K.-afdeling een financieel duwtje in de rug te geven, investeren de lokale inwoners dus eigenlijk ook in zichzelf. De kans dat iemand ooit eens hulp van het Rode Kruis nodig heeft, is immers best groot en dan wil men professioneel en snel geholpen kunnen worden. Ontdek via www.rodekruis.be/zottegem wat het Rode Kruis in uw buurt zoal doet.

X