Sp.a vraagt steun voor Zottegemse carnavalverenigingen

“Voor de Zottegemse carnavalverenigingen heerst er, t.g.v. de coronacrisis, nog heel veel onduidelijkheid. Het stadsbestuur moet zo snel mogelijk klaarheid scheppen op welke steun zij kunnen rekenen.” zo stelt Yana Giovanis, gemeenteraadslid voor sp.a.

 

“Heel veel Zottegemse verenigingen hebben in deze coronatijden veel minder inkomsten dan gewoonlijk. Dit kan het bestaan van veel verenigingen in gevaar brengen. Daarom was de komst van het Vlaamse noodfonds met financi ële steun voor het verenigingsleven voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen goed nieuws. Ondertussen heeft het Zottegemse stadsbestuur – in grote lijnen – laten weten hoe het dat extra budget dat Vlaanderen ter beschikking stelt, zal aanwenden. Toch blijven er voor de Zottegemse caranavalverenigingen nog veel vragen onbeantwoord. Weinig van deze verenigingen hebben een grote financi ële reserve en leven van jaar tot jaar. Het geld van o.a. hun eetfestijnen, koekenverkoop en het prijzengeld wordt gebruikt voor het bouwen van de carnavalwagen, het kopen van kledij en het huren van een loods. Dit zijn stuk voor stuk grote kosten voor elke carnavalvereniging. En een aantal van die kosten (vb het huren van een loods) blijven lopen tijdens deze coronatijden.   En wanneer er geen eetfestijn en/of geen carnavalstoeten zijn, dan zijn er ook geen inkomsten.” zegt Kurt De Loor.

 

Betaal jaarlijkse subsidies door en vergeet carnavalverenigingen niet bij de Vlaamse middelen.

Een belangrijkste vraag is wat er met de jaarlijkse subsidies voor carnaval in 2021 gaat gebeuren indien de stoeten niet zouden plaatsvinden. Deze subsidies komen normaliter bij de carnavalverenigingen terecht via het prijzengeld van elke stoet. Maar als er geen stoeten zijn, kunnen de verenigingen dan nog rekenen op deze inkomsten? “ik zal dit navragen in de gemeenteraad; en wat sp.a betreft dienen deze subsidies ook uitbetaald te worden.” zegt Yana Giovanis.   “Samen met mij willen de carnavalverenigingen weten op welke steun ze kunnen rekenen? Ook moeten ze kunnen rekenen op de financi ële middelen die Vlaanderen aan Zottegem ter beschikking stelde.”

Op de gemeenteraad van maandag 21 september zullen we ook vragen of het stadsbestuur al heeft nagedacht over het (coronaproof uiteraard) plaatsvinden van de carnavalsstoeten in 2021?   Hopelijk is carnaval niet hetzelfde lot beschoren als de kleine events deze zomer, waarbij alles van de ene dag op de andere door burgemeester Jenne de Potter werd verboden. Ook de events die perfect coronaproof konden doorgaan werden toen verboden. Heel jammer was dat. Hopelijk gaat Jenne De Potter nu meer doordacht te werk en neemt hij zijn verantwoordelijkheid; en kiest hij niet voor de gemakkelijkheidsoplossing om alles zomaar te verbieden.

 

“Het carnavalgebeuren in Zottegem leeft ongelooflijk.   Vele omliggende gemeenten zijn soms een tikkeltje jaloers en doen beroep op onze know how om hun carnavalstoet meer kleur te geven.” zegt Yana.   “De carnavalverenigingen zorgen elk jaar, samen met de organisatoren van de stoeten, voor een ongelooflijke sfeer in de Zottegemse straten.  Daar hebben we de voorbije legislaturen, samen met de verschillende carnavalcomit é’s, het Feestcomit é, de Carnavalraad en de verschillende carnavalverenigingen keihard aan gewerkt.” besluit Kurt.

X